HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za prijavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da izvedejo postopek prijave začasnega naslova v tujini za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za prijavo začasnega naslova v tujini.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Podatke o otroku oziroma drugi osebi, ki ji prijavljate začasni naslov v tujini, je treba vpisati ročno.

Navesti morate tudi podatke o začasnem naslovu v tujini (ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova).

Po uspešnem  evidentiranju prijave začasnega naslova v tujini vam bo upravna enota (če boste v vaši vlogi navedli, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova)  izdala potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini. 

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti za­stopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo začasnega naslova v tujini lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti začasni naslov v tujini.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša. Če prijavljate naslov v tujini za drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo, vlogi priložite optično prebrano podpisano pooblastilo te osebe.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava potovanj v tujino za več kot tri mesece
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami (npr. pooblastilom oziroma soglasjem drugega starša) pošljite na naslov katere koli upravne enote v Republiki Sloveniji oziroma skeniranega posredujte na elektronski naslov katere koli upravne enote v Republiki Sloveniji.

 

Po uspešnem  evidentiranju prijave začasnega naslova v tujini vam bo upravna enota (če boste v vaši vlogi navedli, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova)  izdala potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini. 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša. Če odjavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega odhoda v tujino, je potrebno skenirati njeno podpisano pooblastilo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava potovanj v tujino za več kot tri mesece
Díjmentes
Utasítások
  • Vlogo oddate na katerikoli upravni enoti, poseben obrazec ni potreben.

  • Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti za­stopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo začasnega naslova v tujini lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti začasni naslov v tujini.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • veljavni osebni dokument s fotografijo,
  • podatki o naslovu začasnega naslova v tujini (ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova).

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite soglasje drugega starša. Če začasni naslov v tujini prijavljate drugi osebi, priložite njeno pisno soglasje, s katerim vas pooblašča za prijavo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava potovanj v tujino za več kot tri mesece
Díjmentes
Visszajelzések