HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. HU: Skoči na filtre seznama

KérelemVloga za prijavo začasnega naslova v tujini

Državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se začasno naseli v tujini za več kot 90 dni, najpozneje v 15 dneh od naselitve pristojnemu organu prijavi začasni naslov v tujini, spremembo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe. Začasni naslov lahko prijavi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navede datum naselitve.

Utasítások
  • Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
  • Navesti je potrebno podatke o začasnem naslovu v tujini.
  • Po uspešnem  evidentiranju prijave začasnega naslova v tujini vam bo upravna enota - če boste to izrecno zahtevali (če boste v vaši vlogi pod opombo navedli, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova), izdala potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini.
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Na vlogi navedete podatke o začasnem naslovu v tujini.

Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava začasnega naslova v tujini
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga pošljite na naslov katere koli upravne enote v Republiki Sloveniji oziroma skeniranega posredujte na elektronski naslov katere koli upravne enote v Republiki Sloveniji. 


Po uspešnem  evidentiranju prijave začasnega naslova v tujini vam bo upravna enota - če boste to izrecno zahtevali (če boste v vaši vlogi navedli, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova), izdala potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Na vlogi navedete podatke o začasnem naslovu v tujini.

Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava začasnega naslova v tujini
Díjmentes
Utasítások
  • Vlogo oddate na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Izpolni ga upravna enota, vi ga le podpišete.
  • Ob prijavi je potrebno navesti točen naslov v tujini, kjer boste začasno prebivali.
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo,
  • podatke o začasnem naslovu v tujini.

Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava začasnega naslova v tujini
Díjmentes
Visszajelzések