HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za prijavo stalnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletnega otroka vložite pri pristojnem organu (upravna enota ali krajevni urad), kadar se za stalno odseli iz Republike Slovenije. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, navesti je potrebno podatke o novem stalnem naslovu v tujini. Podatke o otroku oziroma drugi osebi je potrebno vpisati ročno.

Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za prijavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Soglasje drugega od staršev pri prijavi stalnega prebivališča otroku ni potrebno, če otroku prijavlja stalni naslov v tujini, pa je drugi od staršev tujec, ki nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, mu je odvzeta starševska skrb ali je zadržan izvrševati starševsko skrb.

Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalni naslov v tujini.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

V primeru zahteve po soglasju, priložite optično prebrano soglasje drugega starša. Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo stalnega naslova v tujini, priložite optično prebrano pooblastilo te osebe.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na naslov upravne enote, na območju katere prijavljate stalno prebivališče oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za prijavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Soglasje drugega od staršev pri prijavi stalnega prebivališča otroku ni potrebno, če otroku prijavlja stalni naslov v tujini, pa je drugi od staršev tujec, ki nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, mu je odvzeta starševska skrb ali je zadržan izvrševati starševsko skrb.

Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalni naslov v tujini.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo stalnega naslova v tujini, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Díjmentes
Utasítások

Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za prijavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Soglasje drugega od staršev pri prijavi stalnega prebivališča otroku ni potrebno, če otroku prijavlja stalni naslov v tujini, pa je drugi od staršev tujec, ki nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, mu je odvzeta starševska skrb ali je zadržan izvrševati starševsko skrb.

Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalni naslov v tujini.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo stalnega naslova v tujini, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Díjmentes
Visszajelzések