HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za prijavo stalnega naslova v tujini

Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini vložite pri pristojnem organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu RS v tujini), najpozneje v 15 dneh od naselitve. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Elektronsko prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletnega otroka lahko izvedete z vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletno osebo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava stalnega naslova v tujini
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na naslov upravne enote, na območju katere prijavljate stalno prebivališče oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava stalnega naslova v tujini
Díjmentes
Utasítások

Vlogo oddate ustno na upravni enoti. Posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpolni upravna enota, vi ga le podpišete.

Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za prijavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalni naslov v tujini.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava stalnega naslova v tujini
Díjmentes
Visszajelzések