HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. HU: Skoči na filtre seznama

KérelemVloga za prijavo začasnega prebivališča

Vlogo za prijavo začasnega prebivališča se vloži pri upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče. Začasno prebivališče je potrebno prijaviti v primeru, ko bo državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, na tem naslovu prebival več kot 90 dni.

Utasítások

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. V vlogi morate navesti naslov začasnega prebivališča in priložiti dokazilo o pravici do prebivanja na izbranem naslovu.

 

Vlogo lahko oddate na upravno enoto, na območju katere prijavljate začasno prebivališče.
 

 

 

 

 

 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba,  dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Dokazila niso po­trebna, če se posameznika, ki ni poslovno sposoben, prijavljate na naslov staršev ali drugega zakonitega zastopnika.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na naslov upravne enote, na območju katere prijavljate stalno prebivališče oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba,  dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Dokazila niso potrebna, če se posameznika, ki ni poslovno sposoben, prijavljate na naslov staršev ali drugega zakonitega zastopnika.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Díjmentes
Utasítások
  • Prijaviti se morate v osmih dneh od dneva začasne naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanja tujca.
    Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje.
    Vlogo vložite ustno na upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpišejo na upravni enoti, vi ga le podpišete.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • Veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo.
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba,  dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Dokazila niso potrebna, če se posameznika, ki ni poslovno sposoben, prijavljate na naslov staršev ali drugega zakonitega zastopnika.

 

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Díjmentes
Visszajelzések