HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Egészség: Kötelező egészségbiztosítás

A kötelező egészségbiztosítás által joga van az egészségügyi szolgáltatások megfizetésére és az útiköltségek megtérítésére olyan terjedelmeben és feltételek mellett, amelyeket Az egészségvédelemről és biztosításról szóló törvény határoz meg.

Az egészségügyi szolgáltatások megfizetésének jogát a biztosított az egészségbiztosítási kártyával érvényesíti.

A biztosított személyek után a családtagok biztosítottak, akik eleget tesznek Az egészségvédelemről és biztosításról szóló törvény feltételeinek (15. § - feltételek a biztosított személy státuszának a megszerzésére, 20. § - feltételek a biztosított családtag státuszának a megszerzésére).


Más biztosított személy biztosításának a bejelentésére jogi vagy természetes személy köteles, aki általában a járulék megfizetésére is köteles. Például:

. a munkaviszonyban lévő személyeknél a bejelentésre a munkaadó köteles,

. a munkanélküli-ellátásra jogosult személyeknél a bejelentésre a Szlovén Köztársaság Munkaügyi Intézete köteles,

. szlovén nyugdíjakat élvező személyeknél a bejelentésre a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantbiztosító Intézet köteles,

. azok a személyek, akik a magánvállalkozást, a szakmai vagy mezőgazdasági tevékenységet önállóan végzik, a bejelentést saját maguk nyújtják be.


<h3>Az ellátások köre a kötelező egészségbiztosítás keretében</h3>


A kötelező egészségbiztosítás a biztosított személyeknek Az egészségvédelemről és egészségbiztosításról szóló törvényben meghatározott terjedelemben biztosítja:

. az egészségügyi szolgáltatások megfizetését,

. az egészségügyi szolgáltatások érvényesítésével kapcsolatos útiköltségek megtérítését,

. a fizetés helyettesítését a munkából való ideiglenes távolmaradás idejére egészségügyi okokból a foglalkoztatott vagy önfoglalkoztatott biztosítottak számára.


A kötelező egészségbiztosítás által biztosított személyeknek nincs minden egészségügyi szolgáltatás teljes egészében fedve, ezért ajánlott, hogy kössenek kiegészítő egészségügyi biztosítást.


Kiegészítő egészségügyi biztosításra nincs szükségük a gyermekeknek, akik:

. családtagként biztosítottak,

. családi nyugdíjat kapnak,

. akiknek menekültstátuszuk van vagy szubszidiárius védelmet élveznek,

. jogosultak a járulék megfizetésére a szociális munkaügyi központ által,

. rokkantsági járadékot kapnak A szellemileg és testileg sérült személyek társadalmi védelméről szóló törvény szerint,

mivel az egészségügyi ellátásuk teljes egészében fedve van a kötelező egészségbiztosításból.


A személyek, akik eleget tesznek a teltételeknek a pénzbeli szociális segély nyújtására, nem pedig a nyugdíjkiegészítő pótlékra is, a szociális munkaügyi központnál érvényesíthetik jogukat, hogy az állami költségvetésből fedik a különbséget az egészségügyi ellátás teljes értékéig.


<h3>Ellenőrizze a kötelező egészségbiztosítását</h3>


A kötelező egészségbiztosítását ellenőrizheti:

. a SzEVI e-szolgáltatása által: Rendezett-e a biztosításom? (szükség van a biztosított személy számára, amely az egészségbiztosítási kártyán van feltűntetve),

. a SzEVI e-szolgáltatása által: betekintés az adataimba (digitális igazolásra van szükség), amely lehetővé teszi a betekintést a kötelező egészségbiztosítás adataiba, az általános személyi adatokba, a kiadott orvosságokról és egészségügyi segédeszközökről szóló adatokba, a kiválasztott személyi orvosról és fogorvosról szóló adatokba,

. SMS által (szükség van a biztosított személy számára, amely az egészségbiztosítási kártyán van feltűntetve),

. a SzEVI bármely területi egységén vagy kirendeltségén.

Visszajelzések