HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Egészség: Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával külföldön orvosilag sürgős, illetve szükséges egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe a nyilvános egészségügyi hálózatban.

Ha az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba, Svájcba, a Makedón Köztársaságba, a Szerb Köztársaságba, Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba vagy Ausztráliába utazik, szerezze be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát – EEK.


Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát és az Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt saját maga vagy több személy számára rendelheti meg. Azt javasoljuk, hogy az okiratot külföldi utazása előtt legalább 4, nyáron pedig 7 munkanappal előbb rendelje meg. Az okirat beszerzésének a feltétele a kötelező egészségbiztosítási szolgáltatásokra jogosultság.

Az okirat legalább 30 napig és legfeljebb 5 évig lesz érvényes, a biztosítás érvényességétől függően. Az érvényesség kezdete a kézhezvétel utáni naptól kezdődik.

Az okirat érvényessége:

  • ideiglenes külföldi tartózkodáskor legfeljebb egy év,
  • legfeljebb egy külföldi tanulmányi évig tart, illetve az előrelátott tanulmányi időszak vagy szakmai továbbképzés idejéig,
  • legfeljebb öt év a nyugdíjasok és az általuk biztosított családtagok és gyermekek számára 18. életévükig, ha saját maguk nem biztosítottak.Az érvényes okirat érvényességének lejárta után új okiratot kell rendelni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát legfeljebb 30 nappal a régi lejárta előtt rendelheti meg, az Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt pedig bármikor a régi igazolás érvényességének lejárta előtt.Az egészségügyi szolgáltatások köre a lakóhely államát tekintve

Minden államnak megvannak a sajátosságai az egészségügyi szolgáltatások érvényesítésekor, ezért a Szlovén Egészségvédelmi Intézet (SzEVI) azt javasolja, hogy még külföldre utazása előtt tájékozódjon a honlapjukon.

Államok Az egészségügyi szolgáltatások köre Okirat
Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein sürgős, szükséges Európai Egészségbiztosítási Kártya
Szerbia, Montenegró, Makedónia, Ausztrália, Bosznia-Hercegovina sürgős Európai Egészségbiztosítási Kártya


Bosznia Hercegovinában, Montenegróban és a Szerb Köztársaságban érvényesítheti a sürgősségi ellátás jogát és a sürgősségi orvosi segítségnyújtást az európai egészségbiztosítási kártyával, illetve certifikátummal, a személyes adatokat tartalmazó kísérő írással együtt. Jelentkezni a külföldi ideiglenes tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítási hivatalon kell, szürgős esetekben pedig közvetlenül az orvosoknál és az egészségügyi intézményekben, amelyek a nyilvános, állami egészségügyi hálózat részei.


A Makedón Köztársaságban az európai egészségbiztosítási kártyával, illetve certifikátummal a sürgősségi ellátás jogát és a sürgősségi orvosi segítségnyújtást érvényesítheti, éspedig közvetlenül az orvosoknál és az egészségügyi intézményekben, amelyek a nyilvános, állami egészségügyi hálózat részei, minélfogva az európai egészségbiztosítási kártyához kötelezően mellékelni kell a személyes adatokat tartalmazó kísérő írást is.

Ausztráliában az egészségügyi szolgáltatások érvényesítésekor az EEBK mellett az útlevelét is meg kell mutatni. A kórházakban a sürgős egészségügyi ellátást nem kell megfizetni, az orvosok pedig a primér színtű szolgáltatást általában elszámolják. Ha az egészségügyi szolgáltatások költségeit saját magának kell megfizetni, még visszautazása előtt az ideiglenes tartózkodási helyén működő bármelyik MEDICARE (az illetékes ausztráliai egészségvédelmi intézmény) egységében követelje ennek visszafizetését. Szlovéniában az Ausztriáliában kifizetett egészségügyi szolgáltatások költségeinek visszafizetését nem lehet követelni.


Azokban az államokban, ahol nem lehet az EEBK-t vagy az IKNy-t (pl. az USA-ban,Törökországban, Oroszországban) érvényesíteni, az egészségügyi szolgáltatást meg kell fizetni, majd utólag kérheti a költségek megtérítését a SzEVI területi egységén vagy kirendeltségén. Csak a sürgős ellátás költségeinek a megtérítésére jogosult a Szlovéniában érvényes átlagárak szerint, de ezek nem lehetnek magasabbak a tényleges költségektől. A SzEVI azt javasolja, hogy ezekban az államokban való tartózkodásának idejére kössön külföldi kommerciális biztosítást egészségügyi aszisztenciával.

Visszajelzések