Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Aktivnost: A háborús erőszak áldozatainak jogai

Jogaik a háborús erőszak áldozatainak vannak, valamint azok a személyek családtagjainak is, akik háborús körülmények között veszítették el életüket, haltak meg vagy tűntek el.

A háborús erőszak áldozatának státuszát a Szlovén Köztársaság állampolgára érvényesítheti, aki a háborúban vagy a Szlovén Köztársaságra gyakorolt katonai agresszió alatt ki volt téve a megszálló, az agresszor vagy ennek munkatársai erőszakos tetteinek vagy kényszerrendelkezéseinek, továbbá a Szlovén Köztársaság állampolgára, aki polgárként ki volt téve a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg és a jugoszláv partizán egységek, a fasiszta-ellenes szövetségesek, illetve a náciellenes koalíció erőszakos tetteinek vagy kényszerrendelkezéseinek.

Zahtevek za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja/ Kérelem háborús erőszak áldozatának járó státus és jogok elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja – otrok/ Kérelem háborús erőszak gyerekáldozatának járó státus utáni jogosultság elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje doživljenjske mesečne rente/ Kérelem életfogytig tartó hónapos járadék elismerését

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva/ Kérelem egészségügyi védelmre vonatkozó jog elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

A személy, aki háborús erőszak áldozata státusszal rendelkezik, a következő jogokkal élhet:

 • egészségbiztosítási jog,
 • nyugdíjidő elismerése,
 • nyugdíjazás kedvezőbb feltételek alatt,
 • háborús kárpótlás külön törvény szerint,
 • életfogytiglani havi járadék,
 • előnyben részesítés szociális lakás kiosztásakor.A háborús erőszak áldozata státusszal rendelkező személy – a gyermek, akinek a szülei elveszítették életüket, meghaltak vagy olyan körülmények között tűntek el, amelyek a státusz elismeréséhez vezetnek, külön törvény alapján szerez jogot háborús kárpótlásra. A háborús erőszak áldozata státuszt a következő személy érvényesítheti:

 • akit a német, olasz vagy magyar megszálló erők 1941.4.6-tól 1945.5.15-ig politikai, nemzetiségi, faji vagy vallási okok miatt erőszakkal kitelepítettek, gyűjtőtáborba, börtönbe, kényszermunkára küldtek vagy kitelepítettek,
 • aki megszökött a háborús erőszak elől vagy akit erőszakkal elszakítottak a szüleitől, illetve mint a volt jugoszláv hadsereg tagja 1941.4.6-tól 1941.4.17-ig háborúban volt vagy elesett, meghalt vagy eltűnt a Szlovén NFH való együttműködés miatt, túszként ölték meg vagy olyan körülmények között halt meg vagy tűnt el, amely miatt elismerték a háborús erőszak áldozata státuszt,
 • akit a megszálló hatalmak aktusai alapján kényszerrel mobilizáltak a megszálló rendszeres katonai egységeibe,
 • mint polgár a háború miatt rokkant lett és elismert rokkant státusza van,
 • akit a Jugoszláv Néphadsereg vagy az akkori JSZSZK belügyi szervei 1991.6.25-től 1991.10.18-ig megfosztottak szabadságától,
 • a gyermek, akinek a szülője meghalt, akit megöltek vagy eltűnt egyéb fegyveres erők erőszakos tettei vagy kényszerrendelkezése miatt,
 • akinek 1941.4.6-tól 1945.5.15-ig menekültként el kellett hagynia otthonát a lakóház vagy a lakás felgyújtása, lerombolása vagy kirablása miatt, amit egyéb fegyveres erők követtek el és ami miatt otthonára megszakítás nélkül legalább három hónapig nem tudott visszatérni, valamint az a személy, aki ilyen körülmények között született.
Visszajelzések