HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Háborús veteránok jogai

Ha aktívan részt vett a Szlovén Köztársaság védelmében, érvényesítheti a háborús veterán státuszt.

A háborús veterán státuszt akkor érvényesítheti, ha a háború vagy a fegyveres agresszió idejében katonai vagy egyéb kötelezettséget végzett a Szlovén Köztársaság védelmére.

Zahteva za priznanje statusa in vpis v evidenco vojnih veteranov/ Kérelem háborús veterán státus elismerésére és nyilvántartásba vételére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje letnega prejemka/ Kérelem évi bevétel elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva/ Kérelem egészségügyi védelmre vonatkozó jog elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega veterana za izdajo izkaznice za brezplačno vožnjo/ Háborús veterán kérelme ingyenes utazásról szóló igazolvány kiadására

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega veterana za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo/ Kérelem háborús veterán segítségi és kiszolgálási pótlék utáni jogosultsága elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje veteranskega dodatka/ Kérelem veteránpótlék elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do pogrebnine po zakonu o vojnih veteranih/ Kérelem temetkezési költségek utáni jogosultság elismeréséről a háborús veteránokról szóló törvény alapján

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

A háborús veterán státuszt akkor kaphatja meg, ha a hárború előtt vagy alatt, illetve a Szlovén Köztársaság elleni katonai agresszió idejében feladatokat látott el:

• a katonai és polgári védelem terén,

• a közigazgatási belügyek terén,

• a biztonság terén a rendőrségi egységeken belül,

• közreműködött a tárgyalásokon,

• a gyűjtőközpontokban,

• a vámhivatalban,

• közvetlenül be volt vonva a fegyveres ellenállásba és a Szlovén Köztársaság védelmébe.A háborús veteránok, akik betöltötték 55. életévüket, vagy teljesen munkaképtelenek, a következő jogokat érvényesíthetik:

 • veteráni pótlékot, ha a bevételek része családtagokként nem haladja meg a veteráni pótlék alapját,
 • segítségi és kiszolgálási pótlékot, ha szükségük van rá és más előírások szerint nem érvényesíthetik,
 • éves bevételt, ha háborús veterán elismert kétszeres szolgálati idővel 1941-től folyamatosan 1945.5.15-ig, az északi határ harcosa, önkéntes, a legmagasabb állami kitüntetés hordozója vagy a nemzetvédelem szervezője,
 • az egészségbiztosítás, illetve az egészségügyi szolgáltatások megfizetését a szolgáltatások teljes értékéig, amelyek a kötelező biztosítás keretében vannak biztosítva, ha jogosult a veteráni pótlékra,
 • ingyenes utazást busszal vagy vonattal négy alkalommal a Szlovén Köztársaság területén, ha háborús veterán elismert kétszeres szolgálati idővel 1941-től folyamatosan 1945.5.15-ig, az északi határ harcosa, önkéntes, a legmagasabb állami kitüntetés hordozója vagy a nemzetvédelem szervezője,
 • a szolgálati idő elismerésére, tekintet nélkül a korhatár feltételére,
 • a temetkezési költségek és a halott szállítási költségeinek megtérítésére, amit az a személy érvényesíthet, aki gondoskodik az elhúnyt háborús veterán szállításáról és temetéséről, ha ez háborús veterán volt elismert kétszeres szolgálati idővel 1941-től folyamatosan 1945.5.15-ig, az északi határ harcosa, önkéntes, a legmagasabb állami kitüntetés hordozója vagy a nemzetvédelem szervezője.
Visszajelzések