Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Aktivnost: A hadirokkantak és családtagjaik jogai

A háborúval összefüggő események okozta egészségkárosodás miatt hadirokkant státuszt érvényesíthet.

A hadirokkant státuszt akkor kaphatja meg, ha a katonai szolgálat vagy az ezt helyettesítő civil szolgálat végzésekor vagy háborús események miatt saját hibáján kívül legalább 20%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett el.

Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida/ Kérelem hadirokkant státusának elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva/ Kérelem egészségügyi védelmre vonatkozó jog elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za priznanje invalidnine/ Kérelem hadirokkant rokkantsegély utáni jogosultságának elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do dodatka za posebno invalidnost/ Kérelem háborús rokkant különleges fogyatékossági pótlék utáni jogosultsága elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do invalidskega dodatka/ Kérelem háborúsrokkant rokkantsági pótlék utáni jogosultság elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo/ Kérelem háborús rokkant segítségi és kiszolgálási pótlék utáni jogosultsága elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za izdajo izkaznice za priznanje pravice do popusta pri vožnji/ Kérelem háborús rokkant utazási kedvezmény utáni jogosultsága elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov/ Kérelem utazási költség megtérítésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije in oskrbnine/ Kérelem háborús rokkant szakmai rehabilitáció és ellátási díj utáni jogosultság elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do funkcionalne oblike pomoči/ Kérelem háborús rokkant funkcionális segítségi formák utáni jogosultság elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do družinske invalidnine/ Kérelem családi rokkantnyugdíj utáni jogosultság elismerésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva uživalca družinske invalidnine za priznanje pravice do družinskega dodatka/ Kérelem családi pótlék jogosultsága megítélésére családi rokkantnyugdíjasnak

A benyújtás lehetséges módjai:
 • elektronikus úton
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva uživalca družinske invalidnine za povračilo potnih stroškov / Kérelem családi rokkantnyugdíjas utazási költségei megtérítésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Zahteva za priznanje pravice do posmrtnine in povračila stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida / Kérelem hadirokkant temetési segély és halottszállítás költsége utáni jogosultság elismerését

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

A hadirokkant, a katonai hadirokkant, a katonai békebeli rokkant és a civil hadirokkant státuszt akkor kaphatja meg, ha az egészségkárosodást

 • katonai vagy egyéb szolgálat végzésekor vagy a Szlovén Köztársaságra gyakorolt katonai agresszió alatt szenvedte el,
 • békeidőszakban katonai szolgálat végzésekor vagy ezzel kapcsolatosan, kötelezettség elvégzésekor katonaiskolában, helyettesítő civil szolgálat végzésekor, katonai szolgálat végzésekor mint katona a Szlovén Köztársaság határain kívül nemzetközi szolgálat végzésekor, illetve a polgári védelem tagjaként végzett feladatok kivitelezésekor szenvedte el, amelyek fokozott veszélyt jelentenek az egészség károsodására,
 • nem háborús személyként szenvedte el háborús események miatt, elhagyott katonai anyag okozta sérülés miatt, terrorisztikus támadás alatt, háborús események miatt a börtönben, internálás, konfináció, deportálás, kényszer kitelepítés, kényszermunka vagy szökés alatt.A hadirokkantak a következő jogokat érvényesíthetik:

 • rokkantsegélyt,
 • külön rokkantság miatti járadékot,
 • segítségi és kiszolgálási pótlékot,
 • a szociális biztosítási juttatás visszafizetését,
 • egészségügyi biztosítást,
 • rehabilitációs ellátást,
 • rokkantsági járadékot,
 • utazási kedvezményt,
 • az útiköltségek megtérítését.A családtagok az ön elhalálozása után a következő jogokat érvényesíthetik:

 • családi rokkantsági járadékot,
 • egészségügyi biztosítást,
 • családi járadékot,
 • az útiköltségek megtérítését,
 • elhalálozási díjat,
 • hadirokkant földi maradványainak szállítási költségeit.
Visszajelzések