HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Szociális segélyek: Pénzbeli szociális segély

A pénzbeli szociális segélyt akkor érvényesítheti, ha nincs jövedelme és vagyona, amely lehetővé tenné a megélhetését.

A pénzbeli szociális segély a minimális életszükségletek kielégítésére van szánva. A helyileg illetékes szociális munkaügyi központon érvényesítheti.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev/ Kérelem a közeszközök ből eredő jog ok érvényesítésére

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Vloga za izredno denarno socialno pomoč / Rendkívüli pénzügyi szociális segély iránti kérelem

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Pénzbeli szociális segélyt akkor kaphat, ha a Szlovén Köztársaságban (SzK) él és:

 • a SzK állampolgára, akinek bejelentett állandó lakóhelye a SzK-ban van, vagy
 • idegen állampolgár, akinek a SzK-ban állandó tartózkodási engedélye és állandó lakóhelye van, vagy
 • olyan személy, aki érvényesítheti a pénzbeli szociálsi segélyt és a nyugdíjkiegészítő védelmi pótlékot a SzK-ot elkötelező nemzetközi aktusok alapján,
 • olyan személy, illetve ennek családtagja, aki nemzetközi védelemben részesül és a család egyesítési joga alapján engedélyt kapott, hogy a SzK-ban élhet, ahol a bejelentett állandó, illetve ideiglenes lakóhelye van,


és eleget tesz a következő feltételeknek is:

 • be van jelentve a munkanélküli személyek megfelelő nyilvántartásába vagy aktív munkaválallást kereső személy a SzK Munkaügyi Intézetén,
 • saját jövedelmének magassága nem haladja meg a minimális bér magasságát,
 • nincs vagyona és takarékpénze, amely lehetővé tenné a megélhetést,
 • aktívan próbálja megoldani a szociális helyzetét.


Pénzbeli szociális segélyre jogosult:

 • ha megélhetését nem tudja saját maga biztosítani munkával, munkából eredő jogokkal vagy biztosítással, vagyonból vagy más forrásból eredő jövedelmekkel, pótlékokkal, egyéb előírások szerinti jövedelmekkel, azok segítségével, akik kötelesek eltartani vagy a törvény szerint meghatározott egyéb módon sem,
 • ha saját maga és családtagjai számára nem tud eszközöket biztosítani a minimálbér összegében olyan okok miatt, amelyekre nem tud hatással lenni és érvényesítette a pénzbeli juttatások iránti jogát egyéb előírások szerint, valamint a felmentések és könnyítések iránti jogát a közeszközökből eredő jogok érvényesítéséről szóló törvény szerint.


A pénzbeli szociális segély függ:

 • a jövedelem magasságától,
 • a családtagok számától,
 • a vagyontól,
 • a megtakarított pénztől,
 • a biztosított gondoskodásról,
 • az esetleges bűnösségi ok meglététől (ha nincs bejelentve a SzK Munkaügyi Intézetén, börtönbüntetést tölt le stb.).


A pénzbeli szociális segélyt bizonyos időszakra ítéljük oda, amelyet bizonyos körülmények alapján határozunk meg:

 • 1-től 3 hónapig: első kérelem esetében,
 • 1-től 6 hónapig: ismételt kérelem esetében megszakítatlan szociális segély mellett, ha a körülmények, amelyek a segély odaítélésének és magasságának alapját jelentik, nem változtak meg,
 • legfeljebb 1 év idejére: ha a jogosult kora miatt, nők esetében 63 év felett, férfiaknál pedig 65 év után, betegség, rokkantság vagy egyén körülmények miatt nem lehet elvárni a szociális helyzet javulását,
 • állandóan: azok a személyek számára, akiket nem lehetséges foglakoztatni vagy munkaképtelenek, 63 évnél idősebb munkanélküli nőknek és 65 évnél idősebb munkanélküli férfiaknak, akiknek nincs vagyonuk vagy intézeti gondozásban vannak és a családtagjaik is eleget tesznek a fenti feltételeknek.


Az öröklés korlátozása


Ha az elhalálozott több mint 12 hónapig pénzbeli szociális segélyt kapott, vagyona öröklését korlátozzuk a 12 legmagasabb havi összeggel, majd csökkentjük a kapott segély egy harmadával.


Ha az elhalálozott 12 hónapig vagy rövidebb ideig kapott pénzbeli szociális segélyt, követelést a hagyatékon nem érvényesítünk. A rendkívüli pénzbeli szociális segélyt sem kell visszafizetni.

Visszajelzések