HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Az illetékes véleményező véleményének beszerzése

A befektető az építési engedély kiadása iránti kérelem benyújtása előtt beszerzi az illetékes véleményezők véleményét.

A véleményt akkor kell beszerezni, ha a szándékozott építés jellege olyan, hogy az előírásokkal összhangban be kell szerezni az illetékes véleményező véleményét vagy ha az építkezés a kommunális infrastrúktura védett övezetében van. Ha a védett övezet nincs előírással meghatározva, úgy számít, hogy a vezeték tengelyétől számítva 3 m szélességű.

A véleményező, összhangban a község térségi végrehajtási aktusaival és egyéb előírásaival, a községi utak védett övezeteivel és a minimális kommunális ellátással, ami a kötelező községi gazdasági közszolgáltatások keretébe tartozik, az a község, amelynek a területén van a tervezett építkezés, azon terület kivételével, amely az állami területrendezési tervbe tartozik.

Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca/Véleményezés kiadása iránti kérelem

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

A véleményben a véleményező állást foglal azzal szemben, hogy az építési engedély iránti kérelem dokumentációja összhangban van-e az illetékességébe tartozó előírásokkal vagy a megelőző határozat feltételeivel, és meghatározza az építési és az épület működési dokumentációjának elkészítésével kapcsolatos feltételeket.

A véleményezőnek a véleményét 15 napon belül kell kiadni a vélemény iránti teljes kérelem átvételétől számítva, azon kivétellel, ha külön törvényben hosszabb határidő van meghatározva. Hiányos kérelem esetében a véleményező a kérelem átvételétől számított tíz napon belül ennek kiegészítését kéri, különben úgy számít, hogy a véleményezés iránti kérelem teljes.

Ha a véleményező megállapítja, hogy az építési engedély kiadása iránti dokumentáció nincs összhangban az illetékességébe tartozó előírásokkal vagy a megelőző engedélyeztetés feltételeivel, kiadja a véleményt, hogy nem ért egyet a tervezett építéssel.

Ha a vélemény meghatározott ideig érvényes, tekintet nélkül az előírások rendelkezéseire fel lesz függesztve, amikor a befektető benyújtja a kérelmet az építési engedély kiadása iránt. Ha az építési engedély kiadása iránti kérelem el van utasítva, a véleményben megadott határidő a mérvadó.

A véleményezők listája.

Vélemény kiadása iránti kérelem

A véleményezés iránti kérelmet előírt formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a projektdokumentációt a vélemény és az építési engedély (ÉE) beszerzésére, amint ezt Az épületek építésével összefüggő dokumentáció tartalmáról és a formanyomtatványokról szóló szabályrendelet - SzK Hiv.L. 36/2018 (Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov - Uradni list RS št. 36/2018) határozza meg.

Az eljárás költségei

A véleményezés iránti kérelmet előírt formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a projektdokumentációt a vélemény és az építési engedély (ÉE) beszerzésére, amint ezt Az épületek építésével összefüggő dokumentáció tartalmáról és a formanyomtatványokról szóló szabályrendelet (SzK Hiv.L. 36/2018) határozza meg.

jOGI ALAP

Visszajelzések