HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Megelőző engedményezés

A befektető igényes vagy kevésbé igényes épület építésének esetében nagyobb jogi védelem miatt még az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt megelőző határozatot szerezhet be. Megelőző határozatot nem lehet kapni kevésbé igényes épületre és a környezetre hatással lévő épületekre. A megelőző határozat nem előfeltétele az építési engedély kiadásának.

A megelőző határozattal még az építési engedély kiadása előtt dönteni lehet egyes kérdésekről, amelyek különben az építési engedély kiadása iránti eljárás tárgyát képezik, mint a tervezett építkezés összehangoltsága a térrendezési aktusokkal, azokkal az előírásokkal, amelyek alapján a vélemény ki lesz adva, a minimális kommunális ellátás és a környezetre gyakorolt hatások felmérése, amikor ezek kötelezőek.

Az építési engedély kiadásakor a közigazgatási szerv köteles figyelembe venni a megelőző határozatban megadott döntést és feltételeket. Az előírások későbbi módosítása nincs hatással a megelőző határozatban megszerzett jogra.

Megelőző határozatot több esetleges befektető is kérhet, hiszen a dologi jog kimutatása, amely a befektetőnek lehetővé teszi az építkezést, nem előfeltétele a megelőző határozat kiadásának.

Zahteva za izdajo predodločbe/Előzetes végzés kiadása iránti kérelem

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Az illetékes építési közigazgatási szerv megelőző határozattal dönthet az építési engedély kiadását megelőző feltételek meglétéről:

  • az építkezés összhangban van a térségi végrehajtási aktus azon részével, amely az épületek építésére vonatkozik, valamint a térrendezési előírások rendelkezéseivel,
  • a szándékozott építkezés összhangban van az előírásokkal, amelyek a vélemény kiadásának az alapját képezik,
  • a dokumentációból következik, hogy biztosítva lesz a minimális kommunális ellátás,
  • a szándékozott építkezésnek nem lesz káros hatása a védett területekre, ezek egységességére és összefüggésére, ha az épület esetében, amelyre az építési engedélyt kérték, dönteni kell az elfogadhatóság szempontjáról az előírásokkal összhangban, amelyek a természet megőrzését rendezik.

A befektető megelőző határozat kiadását kérheti egyes kérdésekkel kapcsolatban is, amelyek az előző bekezdés feltételeire vonatkoznak, ha ezekről lehet önállóan dönteni vagy kérni lehet az előző bekezdésben megadott feltételek teljesítésének teljeskörű ellenőrzését is.

A dologi jog kimutatása, amely a befektetőnek lehetővé teszi az építkezést, nem feltétele az megelőző határozat kiadásának. A megelőző határozat alapján a befektető nem kezdheti meg az építkezést és nem jogosult idegen ingatlanon építeni vagy harmadik személy jogát korlátozni. Erre a megelőző határozatban kimondottan figyelmeztetni kell.

A megelőző határozat megszerzése nem feltétele az építési engedély kiadásának. A döntések és feltételek, amelyekről jogerősen határoztak a megelőző határozatban, amellyel jóváhagyták a kérelmet, elkötelezőek az építési engedély kiadásáról szóló döntéshozatalkor.

A megelőző határozat akkor lesz érvénytelen, ha jogerőre emelkedésétől számítva két éven belül nem volt benyújtva teljes kérelem az építési engedély kiadása iránt.

A megelőző határozat érvénytelenítésére

· az építési engedély jogerőre emelkedésével kerül sor vagy

· ha az építési engedély iránti kérelem jogerősen vissza van utasítva.

Ha ugyanazon területre több kérelmezőnek volt megelőző határozat kiadva, minden egyes megelőző határozat kiadásáról írásban értesíteni kell a már kiadott megelőző határozatok kérelmezőit is. Ugyanazon területre vonatkozó első építési engedély jogerőre emelkedésével érvénytelenítve van a többi kérelmező megelőző határozata. Külön határozattal vannak érvénytelenítve, amely az építési engedély jogerőre emelkedése után van kiadva és a kiadott megelőző határozat tulajdonosainak lesz kézbesítve.

Az illetékes építkezési közigazgatási szerv a község vagy állam indítványára hatályon kívül helyezi a megelőző határozatot, ha ez a térbeli végrehajtási aktussal vagy ennek kiadása után érvényesült előírással nincs összhangban, ha ezzel veszélyeztetve van a közérdek vagy ha erre az előírások módosítása miatt van szükség az Európai Unió előírásaival való egyeztetés miatt. A megelőző határozat tulajdonosának, aki megkárosult a megelőző határozat érvénytelenítése miatt, joga van az összes kár megtérítésére.

Visszajelzések