Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Ingatlanok/épületek: Építési engedély

Az épület építését, rekonstrúálását, eltávolítását vagy rendeltetésének megváltoztatását jogerős építési engedéllyel kezdheti meg.

Az épület építését össze kell hangolni a térrendezési aktussal, amely az építkezési területet rendezi, de összhangban kell lennie az építési előírásokkal is.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja/Epítési engedély kiadása iránti kérelem

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Hogy építési engedélyhez jusson, tegye meg a következő kezdő lépéseket:Alapvető tájékoztatást az illetékes hatóságoktól kaphat (községháza, közigazgatási egység, véleményező szerv). Ellenőrizze, hogy a kiválasztott telken az építés engedélyezett-e. Az erről szóló adatokhoz előzetes határozattal juthat, betekintéssel a község térbeli aktusába, ahol az építésre előrelátott földterület van, valamint a térbeli információs rendszerbe, ill. kérelemmel a lokációra irányuló tájkoztatás kiadásával. Ellenőrizze, hogy az építésre előrelátott lokáció védett-e külön előírással (védett terület, természet, víz, kulturális örökség, stb, ill. védett övezet: pl. út, villany-, gázvezeték, stb.). Szerezzen jogot az építésre előrelátott telken való építésre (tulajdonjog, beépítési jog, használati jog). Szerezze be az építési engedély kiadásához szükséges dokumentációt, amelyet tervező készít el, akinek a kidolgozott projektdokumentáció elkészítésének vezetésére építészt vagy az építés célját tekintve meghatározó jelentőségű szakmában meghatalmazott mérnököt kell meghatározni.

Tervezési meghatalmazással rendelkező tervezők listája:

  • az Építész és Térrendezési Kamaránál (ZAPS)
  • a Szlovén Mérnöki Kamaránál (IZS)A véleményezők listája, amelyek megadják a tervezés feltételeit, véleményeznek és beleegyezést adnak a projektdokumentációhoz való csatlakozáshoz az épületek építésével kapcsolatban.

Egyszerű épület építését, az épület karbantartását, közhasznú karbantartási munkák végzését, ideiglenes épület felállítását és a felügyelői rendelkezés végrehajtását építési engedély nélkül is megkezdheti.

Az épület eltávolítását építési engedély nélkül végezheti, az építés kezdetének bejelentése alapján.

Fogalmak magyarázata

Az épület rekonstrúálása: olyan munkálatok kivitelezése, amelyekkel a meglévő épület nagysága lényegesen nem változik meg,

de a szerkezeti elemei (alap, hordozó falak, tartópillérek, tartó lemezek stb.) megváltoznak.


Az épület rendeltetésének a megváltoztatása:

olyan munkálatok kivitelezése, amelyek nem építésnek számítanak és nincs szükség rekonstrúkcióra, de ezzel növekedik az épület hatása a környezetre.


Az épületek igényessége: Az épületek besorolásáról szóló rendelet szerint igényességüket tekintve igényes, kevésbé igényes, igénytelen és egyszerű épületeket különböztetünk meg.


Geodéziai vállalat: jogi vagy természetes személy, amelynek mint gazdasági társaságnak vagy önálló vállalkozónak a geodéziai tevékenység be van jegyezve a Szlovén Ügyviteli Nyilvántartásba. A geodéziai vállalatok nyilvántartását a Szlovén Mérnöki Kamara honlapján találják meg. A bejegyzés a geodéziai vállalatok nyilvántartásába a Szlovén Mérnöki Kamaránál nem kötelező, ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy a jegyzék nem teljes, illetve nem öleli fel valamennyi geodéziai vállalatot.


A geodéziai szolgáltatás elaborátuma:

olyan dokumentáció, amelyet az ügyfél megrendelésére a geodéziai vállalat készít el a geodéziai szolgáltatás kivitelezésekor (az épület vagy az épület részeinek az épületek nyilvántartásába való bejegyzéséhez szükséges elaborátumot a projektáns is elkészítheti). Az elaborátum szakmai alapja a közigazgatási döntéshozásnak, amelyet a geodéziai igazgatóság vezet, valamint az adatok módosításának a telekkönyvben és az épületek nyilvántartásában. Több fajta geodéziai szolgáltatási elaborátumot ismerünk: a megye rendezésének elaborátumát, a parcelláció elaborátumát, az épület bejegyzésének elaborátumát az épületek nyilvántartásába, a földterület bonitása módosításának elaborátumát stb.


Tagosítás: a tagosítási eljárásban bizonyos terület földterületeit először egyesítjük, majd szétosztjuk a tulajdonosok között úgy, hogy mindegyikük minél egységesebb földegységet kap, minélfogva megőrizzük a földterület értékét és nagyságát. A tagosítás szerződés alapján történik a tulajdonosok között (szerződéses tagosítás) vagy közigazgatási határozat alapján (közigazgatási tagosítás).


Parcelláció: egy parcella felosztása vagy több parcella egyesítése. A parcella felosztása két vagy több parcella kialakítása egy parcellából. A parcellák egyesítése pedig egy parcella kialakítása két vagy több parcellából, amelyeknek egyforma jogállománya van a tulajdonjogot illetően. Úgy a parcellák egyesítésekor mint felosztásakor új parcellák alakulnak új parcellaszámokkal.

Visszajelzések