Aktivnost Védett parasztgazdaságok

Hogy megakadályozzuk a védett parasztgazdaságok felosztását, valamint serkentsük gazdasági és ökológiai szerepüket, a védett parasztgazdaságokkal való forgalmat külön törvény rendezi.

A védett parasztgazdaság olyan mezőgazdasági vagy mező és erdőgazdasági egység, amely egy természetes személy tulajdonában van, házaspár vagy nyilvántartott egynemű partnerközösség tulajdonában, társtulajdonában vagy közös tulajdonában, a szülő egyike és gyermeke vagy örökbefogadott gyermeke, illetve ennek utódja társtulajdonában van, valamint legalább 5 ha és legfeljebb 100 ha összevethető mezőgazdasági területet ölel fel.

Vloga za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za zaščiteno kmetijo/ Védett parasztgazdaság feltételeinek teljesítéséről szóló határozat kiállítása iránti kérelem

 
A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

A törvény szerint 1 ha összevethető mezőgazdasági terület:

  • olyan 1 ha földterület, amely a tényleges használata szerint a kataszterben mezőgazdasági földterületként van nyilvántartva és az ingatlanok nyilvántartásáról szóló előírásokkal összhangban 50-100 bonitással rendelkezik,
  • olyan 2 ha földterület, amely a tényleges használata szerint a kataszterben mezőgazdasági fölterületként van nyilvántartva 1-49 bonitással, vagy
  • olyan 8 ha földterület, amely a tényleges használata szerint a kataszterben erdőként van nyilvántartva.


Ha a parasztgazdaság eleget tesz a védett parasztgazdaságra vonatkozó feltételeknek, de főleg erdőterületekből áll, akkor számít védett parasztgazdaságnak, ha legalább 2 ha összevethető mezőgazdasági területet ölel fel, amelyek tényleges használata a kataszterben mezőgazdasági földterületként van nyilvántartva.

A védett parasztgazdaságot a tulajdonos vagy bíróság indítványára hivatalból az a közigazgatási egység ellenőrzi, illetve határozza meg határozattal, amelynek a területén a parasztgazdaság földterületeinek zöme található.

A közigazgatási egység a tulajdonos indítványára vagy hivatalból ellenőrizheti, hogy a parasztgazdaság még eleget tesz-e a feltételeknek és erről határozatot ad ki. Ha a parasztgazdaság a feltételeknek többé nem tesz eleget, ki lesz törölve a védett parasztgazdaságok nyilvántartásából.

Visszajelzések