HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK: Mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság haszonbérlete

A mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság haszonbérbe adására (bérbeadására) vonatkozó ajánlatot ahhoz a közigazgatási egységhez kell benyújtani, amelynek területén a mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság található.

A haszonbérleti szerződés tárgya a mezőgazdasági földterület a hozzá tartozó épületekkel, létesítményekkel és állandó kultúrákkal.

Ponudba za zakup kmetijskega zemljišča, gozda oziroma kmetije / Ajánlat mezőgazdasági földterület, parasztgazdaság vagy erdő haszonbérletére

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Izjava o sprejemu ponudbe za zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije / Nyilatkozat mezőgazdasági földterület, parasztgazdaság vagy erdő haszonbérleti ajánlata elfogadásáról

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

A Szlovén Köztársaság vagy helyi közösség tulajdonában lévő mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság haszonbérbe adását a Mezőgazdasági földterületekről szóló törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően kell lebonyolítani.


A természetes személyek és a magánjog hatálya alá tartozó jogi személyek tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületekre a kötelmi jogviszonyokra irányadó jogot kell alkalmazni.


A Szlovén Köztársaság vagy az a helyi közösség, amely mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság tulajdonosa, és a mezőgazdasági földterületet, az erdőt vagy a gazdaságot haszonbérbe kívánja adni, haszonbérleti ajánlatot nyújt be annál a közigazgatási egységnél, amelynek területén a mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság található.


A Szlovén Köztársaságnak, illetve a helyi közösségnek tulajdonosként ugyan joga van rendelkezni ingatlanaival, azonban a mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság haszonbérbe adása esetén be kell tartania az ilyen földterület haszonbérbe adására vonatkozó eljárást, amelyet a Mezőgazdasági földterületekről szóló törvény szabályoz. A haszonbérbe adandó földterületeket a közigazgatási egységek hirdetőtábláin és a nemzeti e-kormányzati portálon teszik közzé.


Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- a bérbeadó adatait: név, valamint az állandó vagy ideiglenes lakóhely címe, illetve a cég neve és székhelye,

- a mezőgazdasági földterület vagy gazdaság adatai (helyrajzi szám, kataszteri község, terület),

- az árat és

- az egyéb feltételeket (részesedési arány stb.).


Az a közigazgatási egység, amelynek területén a mezőgazdasági földterület, erdő vagy gazdaság található, köteles a haszonbérleti ajánlatot a hirdetőtáblán és az egységes nemzeti e-kormányzati portálon közzétenni. Az ajánlat elfogadásának határideje az ajánlatnak a közigazgatási egység hirdetőtábláján való közzétételétől számított 15 nap.

A mezőgazdasági földterületet, erdőt vagy gazdaságot haszonbérbe venni kívánó magánszemélynek az ajánlatnak a közigazgatási egység hirdetőtábláján való közzétételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkoznia kell az ajánlat elfogadásáról.


Ha ezen időszakon belül senki sem fogadja el az ajánlatot, a haszonbérbeadónak meg kell ismételnie az ajánlatot, ha továbbra is haszonbérbe kívánja adni a mezőgazdasági földterületet, erdőt vagy gazdaságot.

Visszajelzések