HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Mezőgazdasági földterületek: Mezőgazdasági földterület, parasztgazdaság vagy erdő vétele

A mezőgazdasági földterületek vétele csak a vételre ajánlott mezőgazdasági földterület előzetes meghirdetése után lehetséges. Hirdetni a közigazgatási egységek hirdetőtábláin és az e-közigazgatás állami portálján kell.

A természetes vagy jogi személy, aki jogügyletet köt az ingatlan tulajdonosával, kérelmezi kell annak jóváhagyását azon a közigazgatási egységen, melynek területén az ingatlan, ill. annak túlnyomó része fekszik.

Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije / Nyilatkozat mezőgazdasági földterület vagy parasztgazdaság eladására tett ajánlat elfogadásáról

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Vloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna / Határozat kiállítása iránti kérelem, hogy a jogügylet jóváhagyása nem szükséges

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Vloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo / Kérelem jogügylet jóváhagyása iránt mezőgazdasági földterülettel, erdővel vagy parasztgazdasággal való forgalmazáskor

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

A mezőgazdasági földterület, erdő vagy parasztgazdaság vételének folyamata:

1. Mindenkinek, aki eladó mezőgazdasági földterületet, erdőt vagy parasztgazdaságot szeretne venni, nyilatkozatot kell tennie az ajánlat elfogadásáról. A nyilatkozatot ajánlott levélben kell elküldeni a közigazgatási egységnek, vagy személyesen kell benyújtani a közigazgatási egységnél. Az elfogadásra nyitva álló határidő (15 nap) lejártát követően a közigazgatási egység tértivevényes ajánlott levélben értesíti az összes ajánlattevőt és az eladót, arról, ki fogadta el az ajánlatot határidőn belül.

2. Mindenki, aki jogügyletet köt az ingatlan tulajdonosával, jogügyletet jóváhagyó kérelmet nyújt be azon a közigazgatási egységen, melynek területén az ingatlan, ill. annak túlnyomó része fekszik. A kérelmet legkésőbb az ajánlatok beérkezési határideje lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jogügyletről szóló megkötött szerződést, kivéve az adásvételi szerződés esetében, ha azt még nem kötötték meg írásban.


A közigazgatási egység a mezőgazdasági földterület, erdő vagy parasztgazdaság vételét nem hagyja jóvá, ha:

– az adásvétel módja és az eljárás nem felelt meg a Mezőgazdasági földterületekről szóló törvény meghagyásainak;

– nem vette figyelembe az elővásárlási joggal rendelkezők sorrendjét.

Visszajelzések