HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Ösztöndíjak: Állami ösztöndíj

Az állami ösztöndíj kiegészítő juttatás, amely az iskoláztatás ideje alatti költségek fedésére van szánva.

Az állami ösztöndíjjal ösztönözni szeretnénk az oktatást és növelni a jogosultak magasabb képzési fokozatát.

Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente / Diákok és egyetemsták állami ösztöndíj évényesítése iránti kérelme

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Állami ösztöndíjra azok a diákok és hallgatók jogosultak, akik eleget tesznek a következő feltételeknek:


  • a Szlovén Köztársaság állampolgárai,
  • betöltött 22. élvetévük előtt először iratkoztak be alacsonyabb szakmai- vagy egyéb szak- és általános képzési programba, illetve betöltött 27. életévük előtt először iratkoztak be az 1. vagy 2. fokú felsőbb vagy felsőoktatási programba,
  • nincsenek munkaviszonyban, nem végeznek nyilvántartott önálló tevékenységet, nincsenek bejegyezve a munkanélküli személyek nyilvántartásába, nem gazdasági társaság ügyvezető személyei vagy magánintézet igazgatói,
  • az átlag havi jövedelmük a kérelem benyújtása előtti évben nem haladta meg az átlag nettó személyi jövedelem 56%-át személyeként ugyanezen időszakban.


Egyforma feltételek mellett kaphat állami ösztöndíjat külföldi képzésre is, ha ez nyilvánosan érvényes képzési program alapján történik.


A kiskorú diákok nevében ösztöndíjat a szülők kérnek.


Ösztöndíjat az 1. és 2. bolognai ciklusban folytatott képzésre osztunk ki.


Benyújtási határidők


Az állami ösztöndíj iránti kérelem beadásának határideje nincs meghatározva, hiszen az ösztöndíj a jogosultnak a kérelem beadását követő hónap első napjától jár meg.


A diákok az állami ösztöndíj iránti kérelmet augusztusban adhatják be, így a feltételeknek való elégtétel mellett szeptember 1-től lesznek jogosultak. A kiskorú diákok nevében az állami ösztöndíj iránti kérelmet a szülők nyújtják be, illetve a törvényes képviselők a közeszközökből eredő jogok érvényesítésére szolgáló egységes űrlapon.


A hallgatók az ösztöndíj iránti kérelmet szeptemberben adják be, így az ösztöndíjra a feltételeknek való elégtétel mellett október 1-től lesznek jogosultak.


Augusztusban, illetve szeptemberben a diákok és a hallgatók az illetékes szociális munkaközponton hiányos beadványokat is benyújthatnak, ha a egyes képzési intézetek beiratkozási határideje miatt még nem sikerült beiratkozni.


Az ösztöndíjak kombinálása


Az állami ösztöndíjat kombinálhatni lehet:


  • társfinanszírozott káder ösztöndíjjal,
  • deficitárius szakmákért kapott ösztöndíjjal,
  • az Ad futura ösztöndíjakkal tudásfelmérési versenyek látogatására vagy ezeken való közreműködésre, illetve kutatásokra.


Az állami és a Zois Ösztöndíjat nem lehet kombinálni.

Visszajelzések