Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Aktivnost: A szakérettségi elvégzése

A szakérettségi állami vizsga, amellyel befejezi a középfokú szakmai képzést.

Akkor végezheti el, ha eredményesen befejezte a középfokú szakmai képzés utolsó évét, letette a mesteri vizsgát vagy eredményesen befejezte a gimnázium negyedik osztályát és a szaktanfolyamot.

Prijava k poklicni maturi/ Jelentkezés szakmai érettségi vizsgára

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Predprijava k poklicni maturi/Előzetes jelentkezés szakmai érettségi vizsgára

Predprijavnico kandidat odda do 15. decembra v tekočem šolskem letu na šoli, na kateri se je izobraževal oziroma končal zaključni letnik.
A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Odjava od poklicne mature-predmeta/Kijelentkezés szakmai érettségi vizsgáról tantárgyról

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od poklicne mature.
A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

A szakérettségivel középfokú szakképzést ér el és lehetősége nyílik folytatni tanulmányait felsőbb vagy felsőfokú szakmai programokon, a letett rendes érettségi vizsgatárgyaival pedig bizonyos egyetemek programjain.

A szakérettségit a középiskolán teszi le, ahova be van iratkozva, illetve ahol befejezte az oktatás utolsó évét vagy a szaktanfolyamot.

A szakérettségin négy tantárgyból vizsgázik, amelyek összehangoltak az adott vizsgakatalógusokkal és megfelelnek a programnak, amely szerint tanult.

Az első két vizsgatárgy valamennyi jelölt számára kötelező:

• a szakérettségi első tantárgya a szlovén nyelv (a nemzetiségileg vegyesen lakott területen az olasz és a magyar nyelv is),

• a másik az alapvető szakmai-elméleti tantárgy.A harmadik tantárgynál választhat a matematika és az idegen nyelv között (a nemzetiségileg vegyesen lakott területen választhatja az olasz, ill. magyar nyelvet mint második nyelvet). Az első három tantárgyból végzett vizsga írásbeli és szóbeli.

A negyedik tantárgynál választhat a szolgáltatás, illetve termék és ennek megvédése mellett, ha a vizsgakatalógusban így van meghatározva.

Visszajelzések