HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Választások, népszavazások: Helyi önkormányzati választások

A helyi önkormányzati választásokon polgármestert választunk és a községi tanács tagjait.

A polgármester és a községi tanács tagjainak helyi önkormányzati választására négyévenként kerül sor. Azokban a községekben, ahol szűkebb körzetek is megalakultak, egyidejűleg a helyi, falusi, illetve negyedek közösségének tagjait is megválasztják.

A helyi önkormányzati választásokon akkor szavazhatnak, illetve lehetnek megválasztva, ha a választások napján betöltötték legalább 18. életévüket, és:

  • a Szlovén Köztársaság (SzK) állampolgárai,
  • az EU más tagállamainak állampolgárai, akik állandó tartózkodásra felhatalmazó engedéllyel és bejelentett állandó lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodással és ideiglenes lakcímmel rendelkeznek a SzK-ban.


A helyi önkormányzati választásokon szavazhatnak azok a külföldiek is, akik állandó tartózkodási engedéllyel és bejelentett lakóhellyel rendelkeznek az SzK területén.


A helyi önkormányzati választásokon a választási jog korlátozása azokra a személyekre vonatkozik, akiktől az Országgyűlési választási törvény rendelkezései értelmében megvonták cselekvőképességüket vagy továbbá is szülői felügyelet alatt vannak.


A helyi önkormányzati választásokon a választópolgároknak csak abban a községben van joguk szavazni, ahol az állandó lakóhelyük címe van. Ha nincs bejelentett állandó lakóhelyük, abban a községben szavaznak, ahol az ideiglenes lakóhelyük van.


A helyi önkormányzati választások november harmadik vasárnapján zajlanak. A választások a választóhelyeken zajlanak, de bizonyos esetekben, amelyeket a törvény határoz meg, a választópolgárok választhatnak:

  • postai úton, ha előzetes letartóztatásban, büntetés-végrehajtási intézetben, kórházban vagy szociális- védelemi intézetben vannak és szándékukat legkésőbb tíz nappal a szavazás napja előtt közlik a kerületi választási bizottságnak. Egyforma módon szavazhatnak a fogyatékossággal élő személyek, akik szándékukat közlik a fent megadott határidőben a kerületi választási bizottságnak és előterjesztik az illetékes szerv határozatát a fogyatékossággal élő személy státuszának elismeréséről. A fogyatékossággal élő személyek állandóan postai úton szavazhatnak, ha ezt közlik az állami választási bizottságnak és előterjesztik az illetékes szerv határozatát a fogyatékossággal élő személy státuszának elismeréséről. A közlemény visszavonásáig érvényes. Az első közlést az állandó postai úton történő választásról a a fogyatékossággal élő személynek a fent megadott határidőben kell megtenni.
  • otthon, ha betegség miatt nem tudnak személyesen megjelenni azon a választóhelyen, ahol be van jegyezve a választási névjegyzékbe, szavazhat otthonán is a választási bizottság előtt, de erről legkésőbb 3 nappal a választások előtt értesíteni kell a járási választási bizottságot.


A szavazást megelőzően a választási bizottság tagja köteles megállapítani a választópolgár azonosságát a személyazonosító okmányával vagy más módon.


Ha a községi tanács tagjainak száma 7-11 személy, a tagokat többségi választási elv alapján választjuk meg, ha pedig 12-45 személy, a választást az arányossági elv alapján bonyolítják le.


Azokat a községi tanácstagokat, akik az olasz vagy magyar nemzeti közösséget, illetve a roma közösséget képviselik, többségi elv szerint választják meg.

Visszajelzések