HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Választások, népszavazások: Jelöltetés országgyűlési képviselőnek

Az országgyűlési képviselőket általános és közvetlen választásokon válasszuk meg. A rendszeres választások az országgyűlésbe négyévenként kerülnek sorra.

Az országgyűlést a Szlovén Köztársaság állampolgárainak 90 képviselője alkotja, akiket általános, egyforma, közvetlen és titkos szavazással választunk meg.

A Szlovén Köztársaság (SzK) állampolgárainak, akik a szavazás napján betöltötték tizennyolcadik életévüket, joguk van, hogy megválasszák őket képviselőnek az országgyűlésbe.


Kivételt azok az állampolgárok jelentenek, akik lelki betegség, elmaradottság vagy fogyatékosság miatt teljesen meg voltak fosztva cselekvőképességüktől, és azok az állampolgárok, akiknek a szülők vagy más személyek gondnoki joga meg volt hosszabbítva nagykorúságuk után is, vagy nem képesek megérteni a választások jelentőségét, célját és hatását. A bíróság külön eljárásban, amikor a cselekvőképesség elvételéről vagy a szülői gondoskodás jogának a meghosszabbításáról dönt nagykorúság után is, dönt a választásokon való részvétel jogáról is.


Az olasz, illetve magyar nemzetiségi közösség országgyűlési képviselői posztjára való jelöltetésre ezen közösségek választójoggal rendelkező tagjainak van joga.


A jelölési listán egyik nemet sem képviselheti 35%-al kevesebb jelölt a listán lévő jelöltek együttes számát tekintve. Ha a listán csak három jelölt van, mindegyik nemet legalább egy jelöltnek kell képviselnie.


Minden jelölt csak egy választási egységben jelöltetheti magát és csak egy jelölési listán. Jelölteket politikai pártok és választópolgárok javasolhatnak, minden jelöléshez szükséges a jelölt írásbeli beleegyezése.


Politikai pártok jelöltjei


A politikai pártok a jelölteket olyan eljárás szerint válasszák ki, amelyet saját maguk határoznak meg. A jelöltek listáját titkos szavazással határozzák meg és minden választási egységben benyújthatják, ha ezt aláírásukkal legalább három országgyűlési képviselő támogatta. A képviselők aláírását a jelöltek listájának támogatására az országos választási bizottságnak kell előterjeszteni előírt űrlapon.


A politikai pártok a jelöltek listáját egyes választási egységen is benyújthatják, ha:


  • a listát a politikai párt tagjai határozzák meg, akiknek a választási egységben választójoguk és állandó lakóhelyük van és
  • a listát aláírásával legalább 50 választópolgár támogatja, akiknek az állandó lakóhelye a választási egységben van.


A politikai párt benyújthatja a jelöltek listáját egyes választási egységben akkor is, ha ezt nem a politikai pártok tagjai határozzák meg, de ebben az esetben aláírással legalább 100 választópolgárnak kell támogatnia, akiknek az állandó lakóhelye a választási egységben van.


Két vagy több politikai párt közös jelöltlistát is benyújthat.


A választópolgárok jelöltjei


Egyes választási egységben a jelöltek listáját a választópolgárok is benyújthatják. A listát legalább 1.000 választópolgár aláírásával kell támogatni, akiknek az állandó lakóhelye a választási egységben van.


Az olasz, illetve magyar nemzeti közösség jelöltjeit legalább 30 aláírással a választópolgárok határozzák meg, akik az olasz, illetve a magyar nemzeti közösség tagjai a SzK-ban.


Jelöltek támogatása


A jelöltek támogatását aláírásukkal attól a naptól kezdve fejezhetik ki, amely a választási teendők kezdeteként van meghatározva, addig a napig, amely a jelöltlista előterjesztésére van meghatározva, illetve legkésőbb a választás napja előtti huszonötödik napig.


Minden választópolgár és minden képviselő csak egy jelöltlistát támogathat. Mindkét esetben a jelölteket a következő módon támogathatják:


  • a választópolgárok támogatásukat személyesen fejezik ki bármely közigazgatási egységen, tekintet nélkül állandó lakóhelyükre, aláírásukkal az előírt űrlapon,
  • a képviselők támogatásukat az előírt űrlap aláírásával fejezik ki, amelyet az országgyűlés illetékes szolgálata ad ki,
  • a kórházakban, idősebb polgárok otthonában, mozgáskorlátozott személyek intézetében vagy hasonló intézetekben lévő személyek, valamint börtönbüntetést letöltő személyek támogatásukat azon űrlap aláírásával fejezhetik ki, amelyet a szerv, illetve jogi személy külön e célra meghatalmazott személye igazol,
  • azok a személyek, akik állandóan vagy ideiglenesen külföldön tartózkodnak, pedig azon űrlap aláírásával, amelyet a SzK külföldön lévő dimplomáciai-konzuláris képviseletének hivatalos személye igazol, vagy az a személy, akit a választópolgárok azonosságának igazolására a Külügyminisztérium határozott meg,
  • azokat a választópolgárokat, akik betegség vagy rokkantság miatt nem bírnak személyesen megjelenni az illetékes szerv előtt és nincsenek a fent említett intézetekben, legkésőbb hat nappal a jelöltlista előterjesztésének határideje előtt otthonukon felkeresheti a meghatalmazott szerv képviselője.


Jelölések benyújtása


A jelöltek listáját a választási egységek választási bizottságainak legkésőbb huszonöt nappal a szavazási nap előtt kell benyújtani.


A választási egységek választási bizottságai azonnal, amint ellenőrizték, hogy a jelöltek listái a törvény által meghatározott határidőben vannak-e benyújtva és eleget tesznek a formális követeléseknek, az országos választási bizottságnak elküldik az adatokat a benyújtott jelöltlistákról.


A jelöltlista neve, amelyet a politikai párt nyújtott be, a politikai párt neve. A lista nevének a része lehet a párt rövidített neve, a nevének rövidítése vagy a párt szimbóluma, illetve jele.


Ha a jelöltek közös listáját két vagy több politikai párt nyújtja be, nevet kell neki adni, amelyből látható, hogy több politikai pártról van szó.


A választópolgárok, akik saját jelöltlistájukat nyújtják be, meghatározzák ennek nevét is. Ha a lista neve nincs meghatározva, a listán lévő első jelölt vezeték- és utóneve lesz felhasználva.

Visszajelzések