HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Választások, népszavazások: Népszavazási eljárások

A népszavazás fajtái, a népszavazás feltételei

A népszavazás a közvetlen demokrácia kinyilvánítási formája, amelyen valamennyi állampolgár részt vehet, akinek választójoga van.

A népszavazás fajtái


Az alkotmány megváltoztatásáról szóló népszavazáson a választópolgárok az alkotmány módosításának megerősítéséről döntenek, amelyet az országgyűlés fogadott el ennek kihírdetése előtt. Az országgyűlés írja ki, ha ezt az alkotmány módosításáról szóló törvény elfogadása utáni hét napon belül legalább 30 képviselő követeli.


A törvényhozási népszavazáson a választópolgárok a törvény visszautasításáról döntenek, amelyet az országgyűlés fogadott el ennek kihírdetése előtt. Az országgyűlés kiírja a népszavazást az általa elfogadott törvény érvényesítéséről, ha ezt legalább 40.000 választópolgár követeli. A népszavazás kiírásának követelését, amelyet legalább 2.500 választópolgárnak kell támogatnia, az országgyűlésbe a törvény elfogadása utáni hét napon belül kell benyújtani. Népszavazást nem engedélyezett kiírni:


 • az ország biztonságát és védelmét biztosító sürgős rendelkezésekről, valamint a természeti csapások következményeinek elhárításáról szóló törvényről,
 • az adókról, vámokról és egyéb kötelező illetékekről szóló törvényről, valamint azon törvényről, amely az állam költségvetésének kivitelezésére van elfogadva,
 • nemzetközi szerződések ratifikálásáról szóló törvényekről,
 • azon törvényekről, amelyek a törvényellenességet szűntetik meg az emberi jogok és alapvető szabadságjogok terén, valamint egyéb alkotmányellenességeket.


A törvény a népszavazáson el van utasítva, ha az érvényesen szavazó választópolgárok többsége ellene szavaz, azon feltétellel, hogy a törvény ellen az összes választópolgár legalább egy ötöde szavazott.


A nemzetközi kapcsolatokról szóló népszavazáson a választópolgárok előzőleg véleményt adnak a szuverén jogok egy részének átruházásáról a nemzetközi szervezetekre vagy a védelmi szövetségbe való belépésről, amelyet nemzetközi szerződés rendez. Az országgyűlés a népszavazást saját döntése szerint írhatja ki a kormány, legalább tíz képviselő vagy képviselőcsoport javaslatára.


Véleménynyilvánító népszavazás: az országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről írja ki, amelyeknek szélesebb jelentősége van az állapolgárok számára. A népszavazás eredménye nem elkötelező.

A község általános aktusairól szóló népszavazáson a polgárok jóváhagyják vagy visszautasítják a község elfogadott általános aktusát vagy egyes rendelkezéseit. A községi tanács írja ki, ha ezt a községben lévő választópolgárok legalább öt százaléka követeli (vagy ha így határozza meg a törvény vagy a községi statútum). Népszavazást nem engedélyezett kiírni:

• a község költségvetéséről és a záró számlájáról,

• az általános aktusokról, amelyekkel a községi adók vagy egyéb adók vannak előírva.

A döntés a népszavazáson akkor van elfogadva, ha a szavazatukat leadó polgár zöme rászavazott.

A polgárok népszavazáson dönthetnek:

• a község nevéről és székhelyéről, illetve ezek módosításáról,

• a község területének megváltoztatásáról,

• új község megalakításáról,

• a község szűkebb részeinek vagy ezek területének a megalapításáról.

A véleménynyilvánító népszavazást a községi tanács írja ki, még mielőtt döntene az illetékességébe tartozó kérdésekről, a község összes vagy bizonyos részére. A választópolgárok döntése a községi szervek számára nem elkötelező nem elkötelező.

Népszavazáson való részvétel joga


A népszavazáson való részvétel joga a Szlovén Köztársaság (SzK) állampolgárait illeti meg, akik a szavazás napján betöltötték legalább tizennyolcadik évüket.


Tekintet nélkül e feltételre, a népszavazáson való részvételre nincs joguk azoknak a szlovén állampolgároknak, akik betöltötték tizennyolcadik évüket,


 • de lelki betegség, elmaradottság vagy fogyatékosság miatt teljesen meg voltak fosztva cselekvőképességüktől vagy


 • a szülők vagy más személyek gondnoki joga meg volt hosszabbítva nagykorúságuk után is vagy
 • nem képesek megérteni a népszavazás jelentőségét, célját és hatását.

A népszavazáson való részvétel joga minden polgárt megillet, aki a szavazási napon betöltötte legalább 18. életévét és:

• a Szlovén Köztársaság állampolgára,

• az Európai Unió más tagállamának állampolgára, akinek engedélye van állandó tartózkodásra és bejelentett állandó lakóhelye a Szlovén Köztársaságban, illetve igazolása van a tartózkodás bejelentéséről és bejelentett ideiglenes lakóhelye van a Szlovén Köztársaságban,

• idegen személy, akinek engedélye van állandó tartózkodásra és bejelentett állandó lakóhelye a Szlovén Köztársaságban.

Tekintet nélkül ezen feltételekre, szavazati joguk a népszavazáson nincs cselekvőképességüktől megfosztott személyeknek vagy a meghosszabbított szülői gondoskodási joggal rendelkező személyeknek azon törvény rendelkezései szerint, amely az országgyűlési választások választási jogát rendezi.

A választópolgárnak szavazati joga abban a községben van, ahol az állandó lakóhelye van.

Amikor a bíróság külön eljárásban dönt a cselekvőképesség elvételéről vagy a szülői gondoskodás jogának a meghosszabbításáról nagykorúság után is, dönt a népszavazáson való részvétel jogáról is.


Népszavazási eljárás


A népszavazáson titkosan szavazhatnak szavazólapokkal a szavazóhelyen. A szavazás napját vasárnapra vagy egyéb szabadnapra tűzzük ki.


A szavazás kezdete előtt a választási bizottság tagja megállapítja a választópolgár azonosságát személyi okmány alapján vagy más módon.


Egyes esetekben, amelyeket a törvény határoz meg, szavazhat:


 • postai úton is, ha kórházban van gyógyításon vagy idősebb polgárok otthonában lakik, amit legkésőbb 10 nappal a szavazás napja előtt közölni kell a kerületi választási bizottsággal vagy az egység választási bizottságával,
 • postai úton külföldről, ha az állandó vagy ideiglenes lakóhelye külföldön van és a szavazás napján ott tartózkodik, amit legkésőbb 15 nappal a szavazás előtt közölni kell az Országos Választási Bizottsággal,
 • a SzK diplomáciai-konzuláris képviseletén külföldön, ha a szavazás napján ideiglenesen külföldön tartózkodik, amit legkésőbb 15 nappal a szavazás előtt közölni kell az Országos Választási Bizottsággal,
 • hazulról, ha betegsége miatt személyesen nem tud megjelenni a szavazóhelyen, amiről a kerületi választási bizottságot legkésőbb három nappal a szavazás előtt értesíteni kell.


A helyi színtű nápszavazásra nem azok a rendelkezések érvényesek, amelyek a külföldről postai úton történő szavazásra vagy a SzK külföldi diplomáciai-konzuláris képviseletén történő szavazásra érvényesek.


Idő előtt a kerületi választási bizottságok székhelyén szavazhatnak: azok a választópolgárok, akik a népszavazás napján távol vannak, azon vasárnap előtti héten, amely a szavazás napjaként van kitűzve, keddtől csütörtökig adhatják le szavazatukat.

Visszajelzések