HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Felügyeleti fellebbezés az igazságszolgáltatási szerv munkája miatt

Ha úgy véli, hogy a bíróság az ügyében feleslegesen halogatja a döntéshozatalt, felügyeleti fellebbezést nyújthat be.

A felügyeleti fellebbezést saját maga vagy meghatalmazottja nyújthatja be, ha a bírósági eljárásban ügyfélként szerepel vagy a nem peres eljárásokat szabályozó törvény szerint egyéb résztvevő személy, ill. károsult a büntetőeljárásban.

Nadzorstvena pritožba/ Felügyeleti fellebbezés

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

A felügyeleti fellebbezést a bíróságon kell benyújtani, amely az Ön ügyét tárgyalja, vagy az igazságügyi minisztériumon. Az igazságügyi miniszter továbbítja az illetékes bíróság elnökének és beszámolót követel a megállapításokról és döntésről. A felügyeleti fellebbezésről a bíróság elnöke dönt.

A bíróság elnöke a felügyeleti fellebbezést végzéssel akkor utasítja el, ha:

• nyilvánvalóan indokolatlan,

• ha megállapítja, hogy a bíróság nem halogatja a döntéshozatalt,

illetve végzéssel akkor veti el, ha:

• nem tartalmazza az összes kötelező elemet, illetve szükséges adatot.Ha a bíróság elnöke a felügyeleti fellebbezést nem utasítja el vagy nem veti el, beszámolót követelhet az eljárás időtartamáról és:

  • az ügyfelet értesíti, hogy az adott határidőben, amely nem hosszabb négy hónapnál, el lesznek végezve az eljárási cselekedetek, illetve ebben az időszakban sor kerül a határozat kiadására,
  • az ügy állapotát és természetét tekintve végzéssel kiszabja a határidőt a szükséges eljárási cselekedetek kivitelezésére,
  • ha az ügy sürgős, vagy ha ezt a körülmények megkövetelik, elrendeli az ügy elsőbbségi rendezését,
  • ha a felesleges elhúzódásra túlterheltség miatt vagy a bíró hosszabb távolléte miatt került sor, az ügyet átadja egy másik bírónak, ill. még egy bíró elrendelését indítványozza, vagy a törvény szerint egyéb intézkedéseket rendel el az ügyhátralék csökkentésére.

Ha a felügyeleti ellenőrzésnek eleget tettek, a nemzeti jogvédőtől követelheti az igazság szolgáltatását:

  • pénzbeli kártérítés kifizetésével az okozott kárért a döntéshozatal felesleges elhúzódása miatti jogsértésért,
  • a nemzeti jogvédő írásbeli nyilatkozatával, hogy sértve volt a joga a döntéshozatal felesleges elhúzódásával,
  • az ítélet közzétételével, hogy sértve volt a joga a döntéshozatal felesleges elhúzódásával.Az államügyész által vezetett eljárásban részt vevők felügyeleti fellebbezést az államügyészségen is nyújthatnak be, ha úgy vélik, hogy ez indokolatlanul halogatja az ügy megoldását, illetve indokolatlanul halogatja az eljárási cselekedeteket. Ezt az államügyészségen vagy az igazságügyi minisztériumon nyújthatja be. Ha a felügyeleti felebbvitel a minisztériumon van benyújtva, az igazságügyi miniszter továbbítja az ügyészség vezetőjének és beszámolót követel a megállapításokról és döntésről.

Visszajelzések