HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Jogsegély: Ingyenes jogsegély

Jogsegély biztosítása a szociálisan veszélyeztetett személyeknek

A jogosultak az eszközöket a jogsegély és a bírósági eljárás összes vagy részbeni költségeinek a fedezésére fordíthatják.

Vloga za dodelitev brezplačne pravne pomoči/ Költségmentes jogi segítségnyújtás iránti kérelem

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton
  • személyesen

Ingyenes jogsegélyre jogosultak:

. a Szlovén Köztársaság állampolgárai,

. az idegenek a törvényes feltételekkel összhangban,

. nem kormányzati szervezetek és szövetségek, amelyek nonprofit módon működnek, közérdek alapján.


Az ingyenes jogsegély nyújtásának feltételei:

. a családtagra eső havi jövedelem vagy átlag havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér kétszeres összegét,

. a kérelmező, illetve családjának vagyona nem haladja meg a minimálbér 48 összegét.


Az ingyenes jogsegély nyújtása iránti kérelemről szóló döntéskor figyelembe vesszük:

. a kérelmező anyagi helyzetét,

. az ügy ésszerűségét, illetve a kérelmező esélyét az ügy eredményes kimenetelére,

. az ügy fontosságát a kérelmező személyes és szociális és közgazdasági helyzetére, illetve a kérelmező és családja számára.


Ha az ingyenes jogsegélyre jogosult személy a bírósági eljárásban részben vagy teljes egészében eredménnyel jár és vagyonra, illetve jövedelemre tesz szert, köteles megtéríteni a különbséget a segély kifizetett összege és azon összeg között, amelyet az ellenkező ügyfél fizetett neki ki.


Ha az ingyenes jogsegélyre jogosult személy a bírósági eljárásban nem jár eredménnyel, vagy eredménnyel jár, de a bíróság jogerős határozata alapján nem jut vagyonhoz, illetve jövedelemhez az ellenkező ügyféltől, vagy az államnak nem sikerül az ellenkező ügyféltől végrehajtani az eszközöket, a jogosult személy köteles visszafizetni a kifizetett eszközöket, ha az anyagi helyzete az eljárás jogerős befejezése utáni egy évben olyannyira javul, hogy a pillanatnyi anyagi helyzetét tekintve nem lenne már jogosult ingyenes jogsegélyre és e címből kifizetett költségeket kamat nélkül részben vagy teljes egészében vissza bírná fizetni.

Visszajelzések