Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Fegyver: Fegyverbeszerzési engedély

A fegyverbeszerzési engedély az egyénnek engedélyezi a fegyver beszerzését és hat hónap érvényességi időre van kiadva.

Lőfegyvert csak az az egyén szerezhet be, aki ezt tényleg vadászatra vagy sportlövészetre használja, illetve rendszeresen gyűjti a fegyvert. A fegyverrel különösen gondosan kell bánni, ami helyes és szakszerű használatában, viselésében és tartásában nyilvánul meg (nehogy kiskorú, illetve meghatalmazatlan személy kezébe kerüljön) és azon törekvésben, hogy a fegyver hibátlan állapotban legyen.

Vloga za izdajo dovoljenja/predhodno privolitev za nabavo orožja / Beadvány engedély - előzetes hozzájárulás kiállítására fegyver beszerzésére

A benyújtás lehetséges módjai:
  • személyesen

Az egyén a B és C kategóriába és a D kategória 1-5. pontjába tartozó lőfegyverre beszerzési engedélyt kap az engedélyben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban, és az alábbi feltételek betartása mellett:

  • betöltött 18 életév,
  • nincs ellene kifogás közrendi szempontból,
  • megbízható,
  • jogos oka van a fegyverbeszerzési engedély kiadására,
  • megvan az egészségügyi állapot bizonyítása,
  • letette a lőfegyver használatával kapcsolatos vizsgát.


Tekintet nélkül a felsoroltakra a fegyverbeszerzési engedély nincs kiadva a fegyverviselés megtagadásának esetében az egyén lelkiismereti szabadsága alapján külön előírások szerint.


A fegyverbeszerzési engedély kérelmezője ezt a lőfegyver beszerzésekor előterjeszti az eladónak és így fegyvereladási igazolásként szolgál. Az eladó a lőfegyvert az egyénnek akkor adhatja át, amikor ez fényképpel ellátott közokmányt mutat fel, amelyet állami szerv adott ki, az azonosságot igazoló okmányon lévő adatokat pedig ellenőrzi a fegyverbeszerzési engedélyen lévő adatokkal. Ha a tulajdonos az engedélyt nem használja ki, az érvényességét követő nyolc napon belül melléklettel vissza kell küldeni a közigazgatási egységnek, ahol az állandó lakóhelye, illetve székhelye van. A lőfegyver beszerzését az engedély tulajdonosának ennek beszerzése utáni nyolc napon belül be kell jelenteni az illetékes szervnek, hogy a lőfegyvert bejegyezze a nyilvántartásba és kérje a lőfegyvertartási, illetve viselési engedély kiadását.

Jogi alap

Illetékes szervek

Visszajelzések