HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Egyesületek, rendezvények, nyilvános összejövetelek: Egyesület, külföldi egyesület kirendeltségének és az egyesületek szövetségének regisztrálása

Megalapítás, megnevezés, egyesület, külföldi egyesület kirendeltségének és az egyesületek szövetségének regisztrálása.

Az egyesület önkéntes, önálló és non-profit szövetség, amely az alapítók közös érdeke megvalósítása miatt alakult meg.

Vloga za registracijo društva/ Kérelem egyesület regisztrálására

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Vloga za registracijo zveze društev/ Kérelem egyesületek szövetségének regisztrálására

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Egyesületet legalább három cselekvőképes természetes vagy jogi személy alapíthat.

A gazdasági társaságok nem alapíthatnak olyan egyesületet, amelynek az alapító aktusában azon tevékenység van meghatározva, amellyel maga a gazdasági társaság is foglalkozik.

Idegen társaság a Szlovén Köztársaság területén kirendeltség által működhet, amely be van jegyezve a külföldi egyesületek nyilvántartásába.


Az egyesületek szövetsége legalább két egyesület szövetsége.


Az egyesület megalapítása


Az egyesületet a megalapító közgyűlésen kell megalapítani, ahol el kell fogadni az egyesület megalapítási aktusát és alapszabályzatát és kiválasztani az egyesület képviselőjét.

Az egyesületek szövetségét egyforma vagy hasonló célú és irányultságú egyesületek alapítják meg, akik hasonló vagy egymás közt összefüggő tevékenységet végeznek. Az egyesületek szövetségének megalapításáról szóló döntést valamennyi alapító egyesület közgyűlésének el kell fogadni.

Nem engedélyezett olyan egyesületek alapítása, amelyeknek a célja, szándéka vagy tevékenysége a következő:

 • az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása,
 • bűncselekmények elkövetése vagy nemzeti, faji, vallási vagy egyéb egyenlőtlenség ösztönzése,
 • nemzeti, faji, vallási vagy egyéb gyűlölet és türelmetlenség szítása,
 • erőszak vagy háború ösztönzése,
 • nyerészkedő tevékenység és nyeresség elérése.


Az egyesület neve


Az egyesületnek szlovén nevének kell lennie, különböznie kell a többi egyesület nevétől, nem szabad félrevezetőnek vagy sértőnek lennie. Ha az egyesületnek a székhelye azon a területen van, ahol az olasz vagy a magyar nemzeti közösség él, az egyesület nevét mindkét hivatalos nyelven fel kell tűntetni.

Ha a törvény nem határozza meg másképp, a névnek tartalmaznia kell az egyesület, szövetség, klub vagy család szót. A névben az egyesület tevékenységére utaló megjelölésnek is szerepelnie kell.


Az egyesület nevében lehet ezt részletesebben megjelölő kifejezés is. Nem szükséges, hogy szlovén vagy a nemzeti kisebbségek nyelvén legyen, ha:

 • az egyesületek nemzetközi szövetségéről van szó, amelynek az egyesület tagja, vagy idegen egyesület nevéről, amely a Szlovén Köztársaságban lévő kirendeltség alapítója,
 • személynévről van szó,
 • idegen kifejezésről van szó, amely megjelöli az egyesület tevékenységét, a szlovén nyelvben pedig nincs megfelelő kifejezése,
 • képzeletbeli megnevezésről vagy
 • holt nyelvről van szó.


Az egyesület nevében nem szerepelhet a Szlovén Köztársaság szókapcsolat.


Ha az egyesület nevében az állami szerv, önkormányzat, gazdasági társaság vagy más jogi személy nevét vagy ennek részét szeretné használni, ezek engedélyére van szüksége. Ugyanez érvényes történelmi vagy közismert személy nevének felhasználásakor is. Ha a személy már elhúnyt, a neve használatát a házastársának vagy gyermekének kell engedélyezni. Ha ezek nem léteznek, a beleegyezést a szülők vagy a hozzátartozók a harmadik rokonsági ágig adják meg.


Az egyesület rövidített nevet is választhat. A megjelölés, amely az egyesület tevékenységére utal, nem kötelező része a rövidített névnek, de tartalmaznia kell az egyesület, szövetség, klub vagy család szót.


Az egyesület regisztrálása


Hogy az egyesület szerepelhet a jogi forgalomban, a közigazgatási egyesületen regisztrálni kell.


A külföldi egyesület kirendeltsége a regisztrálással szerepelhet a jogi forgalomban a külföldi egyesület nevében és számlájára. Ez azt jelenti, hogy a kirendeltségnek az ügyvitelben a saját és a külföldi egyesület nevét kell használni, a kötelezettségekért, amelyek az ügyvitelével keletkeznek, a külföldi egyesület egész vagyonával felel.


Ha a külföldi egyesület kirendeltsége megváltoztatja a nevét, a székhelye címét, a képviselőjét vagy az alapszabályzat egyéb rendelkezéseit, 30 nap határidőn belül be kell nyújtania a módosítás regisztrálása iránti követelést.


Alapszabályzat


Az egyesület vagy szövetség alapszabályzatának meg kell határozni az egyesület / szövetség:

 • megnevezését, esetleges rövidített megnevezését, székhelyét, illetve az ügyvitel kiválasztott helyét,
 • működésének szándékát és célját,
 • tevékenységét, illetve feladatait (a nyerészkedő tevékenységet az egyesületnek, illetve szövetségnek a tevékenységek standard klasszifikálásával összhangban kell meghatározni),
 • a tagok bekapcsolódásának feltételeit és módját, a tagság megszűnését,
 • a tagok jogait és kötelezettségeit,
 • az ügyvitel módját,
 • képviseletét (ha két képviselőről van szó, legyen meghatározva a képviselet módja és a meghatalmazásainak határai is),
 • a pénzelésének módját és a vagyonkezelés és anyagi ügyvitel felügyeletének kivitelezési módját,
 • munkájának nyilvánosságát,
 • alapszabályzata módosításai és kiegészítései elfogadásának módját,

megszűnésének módját és ilyen esetben a vagyonával való rendelkezést.

jogi alap

Illetékes szervek

Visszajelzések