HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Házasság: Házasság vagy partneri kapcsolat megkötése Szlovéniában

A házasságkötés a férj és a feleség törvénnyel rendezett életközössége, amelyben a házastársak egyenjogúak.
A partneri kapcsolat két nő vagy két férfi életközössége, amelyben a partnerek egyenjogúak.

A házasság vagy a partneri kapcsolat szabad döntésen alapul, amely szerint sor kerül a házasság vagy a partneri kapcsolat megkötésére, kétoldalú érzelmi kötődés, egymásközti tisztelet, megértés, bizalom és segítőkészség alapján.

A házasságkötés a férj és a feleség törvénnyel rendezett életközössége, amelyben a házastársak egyenjogúak. A partneri kapcsolat két nő vagy két férfi életközössége, amelyben a partnerek egyenjogúak. Az ilyen kapcsolatnak valamennyi jogi területen egyforma jogi következménye van mint a házasságnak, azon kivétellel, hogy a partneri kapcsolat partnerei nem fogadhatnak örökbe gyermeket és nem jogosultak biomedicina segítségével való megtermékenyítésre.

A két házasolandó személy jelentkezik az anyakönyvvezetőnél, aki annak a településnek az anyakönyvét vezeti, ahol házasságot szeretnének kötni. A jelentkezéskor kijelentik, hogy szabad akaratukból kötnek házasságot és teljesítve vannak annak érvényességi feltételei.


Házasságkötéskor a következő személyek vannak jelen:

  • mindkét házasulandó,
  • a közigazgatási egység vezetője vagy az általa meghatalmazott személy és
  • az anyakönyvvezető.


Tanú házasságkötéskor bármely cselekvőképes személy lehet.


A házasság nyilvánosan és ünnepélyesen van megkötve a közigazgatási egység által külön kijelölt hivatalos helyiségekben. A közigazgatási egység székhelyén a hét folyamán legalább egy nap a hivatalos órák alatt biztosítja a házasságkötés lehetőségét, de meghatározza a házasságkötés hivatalos idejét szombatokon is. Házasságot a hivatalos helyiségeken kívül is lehet kötni, ha a jövőbeli házasoknak erre indokolt okuk van, mint pl. súlyos betegség stb.


A házzaságkötést a hivatalos helyiségeken vagy órákon kívül egyes közigazgatási egységek egyéb okok miatt is engedélyezhetik, amiről határozattal döntenek, amelyben a házasolandóknak felszámítják a költségeket.


Házasságot Szlovéniában külföldi személlyel is köthetnek, akinek a következő okmányokra van szüksége:

  • születési anyakönyvi kivonatra,
  • igazolásra a nőtlenségről/hajadonságról
  • azon állam igazolására, melynek állampolgára, arról, hogy nincs akadálya a külföldön történő házasságkötésnek (az utóbbi két igazolást egy igazolásba lehet egyesíteni),
  • az állampolgárságról szóló bizonyítékra (útlevél).


A külföldi okiratokat Szlovéniában akkor használhatja, ha előzőleg az eredeti országban hitelesíti őket, utána pedig a Szlovén Köztársaságban is, a külügyminisztériumon vagy a diplomáciai konzuláris képviseleten. Az okmányok hitelesítése a következő feltételek mellett nem szükséges:

  • a Hágai Konvenciót aláíró országok között, amely megszünteti a külföldi közokiratok hitelesítésének szükségességét, ebben az esetben elegendő a hitelesítés az »APOSTILLE« pecséttel,
  • azon országok között, amelyek bilaterális (kétoldalú) egyezményeket kötöttek egymás okiratainak hitelesítés nélküli elismeréséről,


azon anyakönyvi kivonatok esetében, amelyeket a Bécsi és Párizsi Konvenció alapján adtak ki.

Külföldi személlyel való partneri kapcsolat megkötésére ugyanazok a szabályok érvényesek mint a külföldi személlyel való házasságkötés esetében.

Visszajelzések