HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Házasság: Válás és a házasság vagy a partneri kapcsolat érvénytelenítése

A házasság a házasságkötés érvénytelenítésével / felbontásával szűnik meg.
A partneri kapcsolat a partneri kapcsolat felbontásával szűnik meg. A házasság vagy a partneri kapcsolat érvénytelenségének esetében vádat lehet emelni a házasság vagy a partneri kapcsolat érvénytelenítésére.

A bíróság a házasságot a házastársak megegyezése alapján bontja fel vagy pedig a házasság felbontására irányuló per alapján. A házasság felbontásáról a kerületi bíróság dönt.

A házasság nem érvényes, ha ennek megkötésekor nem voltak megadva a házasság érvényességére vonatkozó törvényes feltételek. Ilyen esetben pert lehet indítani a házasság felbontására.

A bíróság a házasságot a házastársak megegyezése alapján akkor bontja fel, ha:

  • megegyeztek a közös gyermekek gondozásáról, neveléséről és eltartásáról, valamint ezek kapcsolattartásáról a szülőkkel,
  • végrehajtható közjegyzői lejegyzés formájában előterjesztették a közös megegyezést a vagyonuk felosztásáról,
  • végrehajtható közjegyzői lejegyzés formájában előterjesztették a közös megegyezést annak a házastársnak az eltartásáról, akinek nincs eszköze a megélhetésre és nem saját hibájából nincs munkaviszonyban.


A bíróság még mielőtt felbontja a házasságot, meg kell állapítania, hogy a házastársak megegyezésével gondoskodva van-e közös gyermekeik gondozásáról, neveléséről és eltartásáról, a gyermekek és a szülők közötti kapcsolattartásról a gyermekek javára, valamint erről be kell szereznie a szociális munkaügyi központ véleményét.


Ha a házasság bármilyen ok miatt kibírhatatlan, mindegyik házastárs peres eljárással követelheti ennek felbontását. Amikor a bíróság dönt a házasság felbontásáról, dönt a közös gyermekeik gondozásáról, neveléséről és eltartásáról, valamint a gyermekek és a szülők közötti kapcsolattartásról is.


A bíróság miután megkapta az indítványt a házasság megegyezés alapján történő felbontásáról vagy a pert indító keresetlevelet, az indítványt elküldi a munkaügyi központba, hogy folytassa le a tanácsadói beszélgetést.


Házasság érvénytelenítése


A házasság nem érvényes, ha megkötésekor nem voltak megadva a házasság érvényességéhez szükséges törvényes feltételek, éspedig, ha törvényes fenntartások léteztek, ha nem voltak megadva a feltételek a házasság megkötésére, vagy ha nem voltak figyelembe véve a házasságkötés megkövetelt formái. A pert a házasság érvénytelenítésére a kerületi bíróságon kell kezdeményezni. Ha a házasság érvénytelenítve van, az érvénytelenítés napjával válik hatálytalanná.

A partneri kapcsolat felbontására és érvénytelenítésére értelemszerűen a házasságkötés felbontásáról és érvénytelenítéséről szóló rendelkezések érvényesek.

Visszajelzések