HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nevelőszülők, örökbefogadás: Gyermek örökbefogadása

Az örökbefogadással az örökbefogadó és örökbefogadott között egyforma viszony alakul ki, mint a szülők és gyermekek között. Az örökbefogadás eljárása a szociális munkaügyi központokon folyik.

Az örökbefogadási eljárást a szociális munkaügyi központ kezdi meg a jövőbeli örökbefogadó indítványára vagy hivatalból.

Örökbefogadáskor megszűnnek az örökbefogadott jogai és kötelezettségei a szülei és rokonai iránt, valamint a szülők és rokonok jogai és kötelezettségei iránta is.

Az örökbefogadási eljárásba való bekapcsolódás miatt fordulhatnak bármelyik szociális munkaügyi központhoz.

A gyermekek örökbefogadásáról szóló döntéshozatalra Szlovéniában a szociális munkaügyi központok illetékesek. Az örökbefogadási eljárást a szociális munkaügyi központ kezdi meg a jövőbeli örökbefogadó indítványára vagy hivatalból.

Az eljárás alatt a szociális munkaügyi központ megállapítja, hogy meg vannak-e adva a törvényes feltételek, megítéli az objektív feltételeket és a megfelelőképességet, az örökbefogadás motívumait, az elvárásokat, a személyes tulajdonságokat. Ezenkívül arról is dönthet, hogy a gyermeket az örökbefogadó családjába bizonyos időszakra helyezik el, azzal a szándékkal, hogy megállapítsák, hogy az örökbefogadott és az örökbefogadó számára az új helyzet elfogadható-e, illetve az örökbefogadás az örökbefogadott számára hasznos-e.

A szociális munkaügyi központ valamennyi megállapítás alapján az eljárásban megállapítja:

  • hogy nincsenek betöltve az előírt feltételek az örökbefogadáshoz vagy az örökbefogadás nem lenne a gyermek hasznára és határozattal visszautasítja az örökbefogadási indítványt vagy megállítja az örökbefogadási eljárást, ha ezt hivatalból kezdeményezte;
  • ha meg vannak adva az örökbefogadás feltételei és az örökbefogadás a gyermek javára van, az örökbefogadásról határozatot ad ki.


A formális feltételek a következők:


  • csak kiskorú személyt lehet örökbefogadni (tíz éven felüli személy esetében ennek beleegyezésére van szükség);
  • több személy senkit sem fogadhat örökbe, azzal a kivétellel, hogy az örökbefogadók házastársak;
  • nem lehet egyeneságú rokont örökbefogadni, sem lány vagy fiútestvért, a gondnok nem fogadhatja örökbe a védencét, amíg a gyámság tart;
  • az örökbefogadónak nagykorú személynek kell lenni vagy legalább tizennyolc évvel idősebbnek az örökbefogadottól (hacsak a szociális munkaügyi központ nem állapítja meg, hogy az örökbefogadás a gyermek hasznára lenne akkor is, ha nincs ekkora korkülönbség);
  • a házastársak csak együtt fogadhatják örökbe házastársuk gyermekét, azon kivétellel, ha egyikük a házastársa gyermekét fogadja örökbe);
  • az örökbefogadó nem lehet olyan személy, akit megfosztottak szülői jogától; olyan személy, akiről megalapozottan feltételezik, hogy az örökbefogadást kihasználná az örökbefogadott kárára; olyan személy, aki nem vállal kezességet, hogy a szülői jogot a gyermek javára gyakorolja; olyan személy, akit megfosztottak cselekvőképességétől vagy akinek olyan lelki betegsége van, hogy az örökbefogadott egészségét és életét veszélybe sodorhatná;
  • örökbefogadásba olyan gyermeket lehet adni, akinek a szülei ismeretlenek vagy már egy éve ismeretlen a lakóhelyük, vagy az illetékes szerv előtt beleegyeztek, hogy a gyermeket örökbefogadásba adják. A szülő beleegyezése, akit megfosztottak szülői jogától vagy aki tartósan képtelen kifejteni akaratát, nem szükséges. Az örökbefogadás egy év letelte után lehetséges ezen feltételek betöltése után, hacsak a szociális munkaügyi központ nem állapítja meg, hogy az örökbefogadás ezen határidő letelte előtt a gyermek hasznára lenne. Ezenkívül olyan gyermeket is örökbe lehet fogadni, akinek a szülei már nem élnek.
Visszajelzések