Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Nyugdíjazás: Idősebb polgárok otthona

Az idősebb polgárok otthonában való elhelyezés intézeten belüli ellátást jelent, amely helyettesíti az otthon vagy a család szerepét.

Alapvető ellátás, amely lakást és szervezett étkezést jelent, és szociális gondozás, amely védelmet, a védelem külön formáit és egészségügyi védelmet jelent az egészségügyi előírások szerint.

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo/ Az intézményesített gondozásbavételi vagy áthelyezési kérelem

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Vloga upravičenca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev / A jogosult szociális biztonsági szolgáltatások jogérvényesítésének térítésmentessége iránti kérelme

A benyújtás lehetséges módjai:
 • postai úton
 • személyesen

Az idősebb polgárok otthonában való befogadást a Szlovén Köztársaság állampolgárai kérhetik, akiknek állandó lakóhelyük Szlovénia területén van és azok a külföldiek, akiknek állandó tartózkodási engedélyük van.


A befogadás feltétele 65 vagy több életév. Jogosak más személyek is, akik egészségügyi nehézségek, krónikus betegségek, illetve zavarok miatt külön bánásmódot igényelnek, amely helyettesíti vagy kiegészíti az otthon és a család szerepét.


Az idősebbek intézetes védelmének szolgáltatói:

 • az idősebb polgárok otthonai,
 • koncesszionáriusok.


A szolgáltatás költségeit a lakosok maguk, illetve hozzátartozóik és a község segítségével fizetik. A szolgáltatás ára az előírt metodológiával összhangban van kialakítva, és az otthonok vezetőségének illetékes szervei fogadják el, amelyeknek a Munka, Család- és Szociális Ügyek Minisztériumának beleegyezését is be kell szerezni.


Az egészségügyi szolgáltatások az otthonokban lévő ellátott személyek számára a kötelező egészségbiztosításból van biztosítva. Az árak évente a Szlovén Egészségvédelmi Intézettel kötött szerződés alapján vannak meghatározva, amely fizeti a szolgáltatásokat.


Az otthonok által biztosított alapszolgáltatások:


 • lakás, illetve egy-, két- vagy többágyas szobában való elhelyezés;
 • a helyiségek tisztítása és az ágynemű mosása;
 • szervezett és az egészségi állapotnak megfelelő étkezés és technikai ellátás biztosítása;
 • külön segítség, szociális gondozás és védelem;
 • egészségügyi gondozás és rehabilitáció,
 • alap egészségügyi és szak-, valamint konziliáris tevékenység, amelyet az otthonokban az egészségotthonok és magánorvosok végeznek.


Az otthonok listája: http://www.ssz-slo.si/seznam-domov-clanov-s-povezavami

Visszajelzések