Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Prijava začasnega naslova v tujini

Začasno naselitev v tujini, ki traja več kot 90 dni, je potrebno prijaviti. Začasni naslov v tujini ima lahko posameznik, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki namerava začasno oditi z območja Slovenije za več kot 90 dni (na primer zaradi dela ali študija), mora svoj začasni naslov v tujini prijaviti katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Slovenije. Državljani Slovenije, ki so prijavili začasni naslov v tujini, so opredeljeni kot zdomci.

Vloga za prijavo začasnega naslova v tujini

Državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se začasno naseli v tujini za več kot 90 dni, najpozneje v 15 dneh od naselitve pristojnemu organu prijavi začasni naslov v tujini, spremembo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe. Začasni naslov lahko prijavi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navede datum naselitve.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za prijavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da izvedejo postopek prijave začasnega naslova v tujini za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za prijavo začasnega naslova v tujini.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini

Začasni naslov v tujini odjavite v 15 dneh po odselitvi, lahko pa tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom odjavo začasnega naslova v tujini za mladoletno oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za odjavo začasnega naslova v tujini.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Prijava, sprememba in odjava začasnega naslova v tujini

Posameznik, ki namerava odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot 90 dni, mora najpozneje v 15 dneh od na­selitve pristojnemu organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini) prijaviti začasni naslov v tujini, spre­membo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe. Začasni naslov lahko prijavi tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navede datum naselitve. Začasni naslov v tujini se prijavi za čas, ki ni daljši od štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini pred njegovim prenehanjem.

Posameznik odjavi začasni naslov v tujini 15 dneh po odselitvi, lahko pa tudi pred odselitvijo, če navede datum odselitve.

Prijavo, spremembo in odjavo začasnega naslova v tujini lahko za posameznika z njegovim pisnim pooblastilom opravi tudi druga oseba. Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita, spremenita ali odjavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti, spremeniti in odjaviti začasni naslov v tujini.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini, morate to navesti v vlogi.

POVRATNE INFORMACIJE