Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča

Stanodajalci morate prijaviti začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje, ki je nastanjen v vašem objektu.

Stanodajalec krajevno pristojni upravni enoti prijavi začasno prebivališče posameznika, ki pri njem začasno prebiva več kot sedem dni, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve. Tujca prijavi le v primeru, če ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja, vizum za dolgoročno bivanje ali ali vloženo prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, ki mu po določbah zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini, za državljana pa, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini. Pri prijavi posameznika na naslov stanodajalca z normativom, je površinski standard za vsako prijavljeno osebo 6m2 uporabne površine.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi začasnega prebivališča, morate to navesti v vlogi.

Vloga za prijavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje v RS, ki pri vas začasno prebiva več kot sedem dni prijavite na krajevno pristojni upravni enoti, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve. Začasno prebivališče morate odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Vloga omogoča stanodajalcem odjavo začasnega prebivališča za njihove stanovalce. Stanodajalec odjavi začasno prebivališče posameznika, ki se nastani v njegovem nastanitvenem objektu, v roku treh dni po njegovem odhodu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Stanodajalci

Stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni, prevzgojni dom, vzgojni zavod, zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi nastanitev in je vpisan v Poslovni register Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE