Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

POTRDILA IN IZPISKI: Potrdilo o stalnem prebivališču

S potrdilom izkazujete, da imate ali ste imeli prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Prijavo oziroma spremembo stalnega prebivališča uredite, kadar se stalno naselite na novem naslovu.

Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču

Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem stalnem naslovu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih

Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vaših prejšnjih prijavljenih stalnih prebivališčih.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila o prijavljenem stalnem prebivališču njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

OPOZORILO: Sprememba prebivališča v času epidemije COVID-19

V času razglašene epidemije je lahko posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem nastanjen samo na enem naslovu prebivanja. Prijava spremembe prebivališča mora biti zato oddana za prebivališče, na katerem namerava posameznik bivati v času razglašene epidemije.

Dokazovanje stalnega/začasnega prebivališča za čas trajanje epidemije

Posameznik, ki še ni vložil vloge za vpis spremembe naslova, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu (z izjavo o lastništvu/solastništvu nepremičnine, najemno pogodbo, soglasjem lastnika, enega solastnika ali stanodajalca).

Kdor je že vložil vlogo za spremembo naslova, pa vloga še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini do končne rešitve vloge dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Prijavo prebivališča ali spremembo naslova stanovanja stalnega prebivališča morate urediti v roku 8 dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca.


Otrokom, mlajšim od 18 let, in osebam, ki niso poslovno sposobne, spremembo naslova uredijo starši, skrbniki ali osebe, pri katerih stalno prebivajo. Če otrokovi starši živijo ločeno, ga prijavi tisti, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem so izjema otroci, stari med 15 in 18 let, ki si lahko sami prijavijo stalno prebivališče, če so tudi sicer poslovno sposobni.


Po spremembi stalnega prebivališča morate v določenem roku urediti tudi vpis te spremembe v svoje osebne dokumente:

  • osebna izkaznica in potni list – v 30 dneh,
  • vozniško dovoljenje – v 30 dneh,
  • prometno dovoljenje – v 15 dneh,
  • orožne listine – v 8 dneh.
POVRATNE INFORMACIJE