Aktivnost Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi

Istospolno partnersko zvezo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi.

Izpisek vsebuje podatke o obeh istospolnih partnerjih ter kraju in datumu sklenitve istospolne partnerske zveze. Če je istospolna partnerska zveza prenehala, je razvidno tudi to.

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi

 
Izpisek vam lahko izdamo na obrazcu za notranji promet.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi - za drugo osebo

 
Vloga vam omogoča pridobitev izpiska iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Za izpisek o sklenjeni partnerski zvezi lahko zaprosite zase ali za drugo osebo, ki vas je pooblastila s pisno izjavo.

Izpisek vsebuje naslednje podatke:

  • datum in kraj sklenitve istospolne partnerske zveze,
  • osebni imeni, EMŠO ter datum in kraj rojstva obeh istospolnih partnerjev,
  • priimka obeh istospolnih partnerjev po sklenitvi istospolne partnerske zveze,
  • zaznamek o prenehanju istospolne partnerske zveze zaradi razveze, razveljavitve ali smrti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno