Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Zemljišča, parcele: Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki jo določamo v obliki bonitetnih točk.

Če boniteta zemljišča, evidentirana v zemljiškem katastru, ni skladna z dejanskim stanjem v naravi, lahko na geodetski upravi zahtevate njeno spremembo.

Zahteva za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča

Upravni postopek evidentiranja spremembe bonitete zemljišča se uvede na zahtevo lastnika zemljišča.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Podatek o proizvodni sposobnosti vodimo v obliki bonitetnih točk za zemljišča, ki jih po dejanski rabi uvrščamo med kmetijska ali gozdna.

Za zemljišča, ki jih po dejanski rabi ne uvrščamo med kmetijska ali gozdna, bonitete ne ugotavljamo. V zemljiškem katastru imajo zato boniteto v vrednosti nič.

Spremembo podatka o boniteti zemljišča geodetska uprava izvede na zahtevo lastnika, ki mora predložiti elaborat spremembe bonitete zemljišča. Izdela ga geodetsko podjetje.

Strokovna dela za izdelavo elaborata izvajajo kmetijski oziroma gozdarski strokovnjaki z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom za bonitiranje.

Geodetska uprava evidentira spremembe bonitete zemljišča v zemljiškem katastru in o tem izda sklep, ki ga vroči vlagatelju zahteve.

POVRATNE INFORMACIJE