Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Soglasje pri prometu z zemljišči v katastrski občini določenih objektov posebnega pomena za obrambo

Pri prometu z zemljišči v katastrskih občinah, kjer se nahajajo določeni objekti posebnega pomena za obrambo, potrebujete posebno soglasje.

Obveznost pridobitve soglasja velja pri pravnem prometu s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali zemljišči, ki so namenjena za graditev določenih objektov, v primerih, ko zemljišče leži na območju katastrske občine, kjer se nahajajo objekti, ki so posebnega pomena za obrambo.

Seznam katastrskih občin, kjer se nahajajo objekti, ki so posebnega pomena za obrambo.

Vloga za izdajo soglasja za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali zemljišči, ki so z občinskim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov

Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Za izdajo soglasja zaprosi prodajalec, kupec, darovalec ali drug udeleženec pri prometu z zemljiščem (pridobitelj ali odtujitelj lastninske pravice) oz. njihov pooblaščenec.


Soglasja ni potrebno pridobiti v primerih pravnega prometa s stavbnimi zemljišči, na katerih so objekti že zgrajeni ter v primerih, ko je pridobitelj država ali lokalna skupnost.

Objekti, ki so posebnega pomena za obrambo države, so na primer:

  • sedež Generalštaba Slovenske vojske, objekti nadzora zračnega prostora Slovenske vojske,
  • objekti za vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme,
  • sedeži poveljstev,
  • vojaška vadišča, strelišča in poligoni.
POVRATNE INFORMACIJE