Aktivnost Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih

 
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije sta na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih. Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev nedelja, 1. 9. 2019, zadnji dan pa sreda, 30. 10 2019.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

 
Rolando Benjamin Vaz Ferreira je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa. Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev nedelja, 1. 9. 2019, zadnji dan pa sreda, 30. 10 2019.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca zahtevi za razpis naknadnega referenduma o delu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje

 
V skladu z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi ter Zakonom o lokalni samoupravi je župan Mestne občine Velenje na pobudo Civilne iniciative Ohranimo zeleno mesto določil obrazec podpore volivca in rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma v Državni zbor, priložiti pa mora najmanj 2.500 podpisov volivcev.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.

Državni zbor referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.


Podpora volivca spremembi ustave

Predlog za spremembo ustave pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 30.000 volivcev.


Podpora volivca sprejemu zakona

Predlog za sprejem zakona pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 5.000 volivcev.

Podpora volivca za razpis referenduma o vsebini splošnih aktov občine

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma občinskemu svetu. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (14):

Da

Ne

Delno