VodičŽelim uporabljati modul Moja eUprava

Ali že imate kvalificirano digitalno potrdilo?


Za uporabo modula Moja E-uprava potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izdano fizični osebi, tj. vam. Digitalno potrdilo je vaš elektronski osebni dokument. Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki zaupanja: SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA), Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA.