VlogaVloga za pridobitev statusa morskega ribiča – fizične osebe

Za pridobitev statusa ribiča morate oddati vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za pridobitev statusa morskega ribiča - fizične osebe in za vpis v evidenco ribičev - fizičnih oseb skupaj z izjavo:

  •  da niste lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
  • da niste vpisani v register samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma da na dan, s katerim želite pridobiti status ribiča - fizične osebe, ne boste več samostojni podjetnik/ca,
  • da niste uživalec pokojnine ter
  • da boste opravljali izključno gospodarski ribolov

pošljete po elektronsko.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za pridobitev statusa morskega ribiča - fizične osebe in za vpis v evidenco ribičev - fizičnih oseb skupaj z izjavo:

  •  da niste lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
  • da niste vpisani v register samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma da na dan, s katerim želite pridobiti status ribiča - fizične osebe, ne boste več samostojni podjetnik/ca,
  • da niste uživalec pokojnine ter
  • da boste opravljali izključno gospodarski ribolov

pošljete po pošti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE