VlogaAnonimna pobuda ali predlog inšpekcijskemu svetu

Pobudo ali predlog v zvezi z inšpekcijskimi postopki lahko brez navedbe vaših podatkov posredujete Inšpekcijskemu svetu.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Pobudo ali predlog lahko Inšpekcijskemu svetu pošljete elektronsko. Če ne želite, vam v sporočilu ni potrebno navesti vaših osebnih podatkov, kar pomeni, da sporočilo oddate anonimno. Vsebino vaše pobude oziroma predloga čim bolj natančno opišite.

Za oddajo vloge potrebujete

Če želite, lahko v postopku elektronske oddaje pripenjate tudi priloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Pobudo ali predlog lahko pisno sporočite Inšpekcijskemu svetu. Obrazec za sporočanje pobud ali predlogov Inšpekcijskemu svetu ni predpisan.

Če ne želite, vam v dopisu Inšpekcijskemu svetu ni potrebno navesti vaših osebnih podatkov, kar pomeni, da dopis pošljete anonimno. V dopisu čim bolj natančno opišite vsebine vaše pobude oziroma predloga.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE