Aktivnost Zbiranje prijav na cepljenje proti COVID-19

Prebivalcem je dana možnost, da z oddajo vloge vnaprej izrazite željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče. Vaš interes bo uporabljen v sistemu naročanja na cepljenje v zdravstvenih ustanovah.

Statistika oddanih vlog

Statistika se osvežuje enkrat dnevno.

Zadnjič osveženo: 14. 4. 2021; 7:00

Število oddanih vlog z e-identiteto: 16.261

Število oddanih vlog brez e-identitete: 134.311

Vloga za prijavo na cepljenje proti COVID-19 - z uporabo e-identitete

 
Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). Oddano vlogo lahko shranite v svoj predal v Moji eUpravi. Po oddaji boste na vpisani elektronski naslov dobili potrditveno sporočilo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Vloga za prijavo na cepljenje proti COVID-19 - brez uporabe e-identitete

 
Vlogo oddajate brez uporabe svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). To pomeni, da boste po oddaji vloge na ekranu dobili obvestilo o uspešno oddani vlogi. To obvestilo si lahko shranite pri sebi. Po oddaji boste na vpisani elektronski naslov dobili potrditveno sporočilo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) - VLOGA ZA PRIJAVO NA CEPLJENJE PROTI COVID-19

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: info@nijz.si.Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:Obdelovalec zbirke osebnih podatkov:

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana:Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Namen

Pravna podlaga

Obdelovani osebni podatki posameznika

Zbiranje podatkov za namen napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti ter omogočanje naročanja pacientov v naročilne knjige ( cepljenje COVID-19)

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), (Uradni list RS, št. 65/2000, 47/2015, 31/2018 s spremembami) Priloga 2- eNapotnica in eNaročilo

 • ime,
 • priimek,
 • EMŠO,
 • naslov,
 • E-poštni naslov,
 • telefon (neobvezno)
Uporabniki osebnih podatkov:

 • Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta,
 • Pacient in od njega pooblaščena oseba,
 • Uporabniki eZdravja,
 • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 • ZZZS.


Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebni podatki se bodo hranili 5 let skladno z zakonom.


Informacije o obstoju pravic posameznika:

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov (prva alineja druge točke tega obvestila).

V kolikor s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na elektronski naslov, naveden v drugi alineji druge točke.Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Avtomatizirano odločanje na podlagi profiliranja z osebnimi podatki se ne izvaja.


Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si.

POVRATNE INFORMACIJE

Če ste nam pripravljeni podati podrobnejše informacije, izpolnite spodnjo anketo. | Oddajte povratne informacije