Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zdravje: Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo nekatere zdravstvene zavarovalnice.

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so zavarovanja, ki krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki ter izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja.

V dopolnilno zdravstveno zavarovanje se ni potrebno vključiti:
- otrokom, učencem in študentom, ki se redno šolajo,
- otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- otrokom in mladostnikom z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov.

Za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, in po njih zavarovane družinske člane, ki nimajo zagotovljenega plačila zdravstvenih storitev v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja plačilo stroškov do polne vrednosti zdravstvenih storitev proračun Republike Slovenije.


Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju naslednje zavarovalnice:

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na:

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno zavarovanje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti (storitve iz 2. do 6. točke 23. člena Zakona)

- dodatna oz. nadstandardna zdravstvena zavarovanja so prostovoljna zavarovanja za večji obseg pravic ali za višji standard storitev, kot je to določeno v obveznem zavarovanju, in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju.

POVRATNE INFORMACIJE