Aktivnost Pridobitev izjave in potrdila o karanteni na domu

Pridobitev izjave in potrdila o karanteni na domu zaradi prihoda iz tujine ali visoko tveganega stika z okuženo osebo.

Oseba, ki je prišla iz tujine (območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom) ali je bila v visoko tveganem stiku za okužbo z novim koronavirusom, ostane na naslovu bivanja in omeji fizične stike z osebami, ki ne živijo na tem naslovu, za obdobje desetih dni.

Izjava o karanteni na domu - z uporabo e-identitete

 
Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). S tem imate omogočeno, da vlogo shranite v svoj predal na eUpravi in v nekaj minutah v ta predal dobite tudi Izjavo o karanteni na domu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Izjava o karanteni na domu - brez uporabe e-identitete

 
Vlogo oddajate brez uporabe svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). To pomeni, da boste Potrdilo o karanteni na domu dobili na elektronski naslov, ki ga boste vpisali na vlogi. Če potrdila v nekaj minutah ne dobite, ste vpisali napačen e-naslov in morate vlogo ponovno oddati.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Pridobitev potrdila o karanteni na domu - z uporabo e-identitete

 
Vloga velja kot potrdilo za delodajalca za karantene na domu, ki so se pričele do vključno 9.6.2021. Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). S tem imate omogočeno, da vlogo shranite v svoj predal na eUpravi in v nekaj minutah v ta predal dobite tudi Potrdilo o karanteni na domu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Pridobitev potrdila o karanteni na domu - brez uporabe e-identitete

 
Vloga velja kot potrdilo za delodajalca za karantene na domu, ki so se pričele do vključno 9.6.2021. Vlogo oddajate brez uporabe svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). To pomeni, da boste Potrdilo o karanteni na domu dobili na elektronski naslov, ki ga boste vpisali na vlogi. Če izjave v nekaj minutah ne dobite, ste vpisali napačen e-naslov in morate vlogo ponovno oddati.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Oseba lahko vlogo za »Pridobitev potrdila o karanteni na domu« odda do 31.12.2021 samo v primeru, če je bila v karanteno na domu napotena do vključno 9.6.2021.


Oseba, ki odda vlogo za »Izjava o karanteni na domu«, lahko izjavo uporabi kot dokazilo za uveljavljanje nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.


Naslov bivanja za čas izvajanja karantene na domu oseba izbere sama. Izvajanje karantene na domu se lahko predčasno konča samo v primeru prihoda iz tujine z negativnim rezultatom testa. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.


Kršitev ukrepa karantene na domu ali vpis neresničnih podatkov v evidenco se kaznuje z globo od 400 do 4.000 EUR.


Več o novem koronavirusu, bolezni Covid-19, zaščiti in karanteni na domu lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

POVRATNE INFORMACIJE