Pogosto vprašanje

V:
Ali prejmejo enkratni solidarnostni dodatek samo otroci do 18 let?
O:
Da. Enkratni solidarnostni dodatek prejmejo otroci, ki so dopolnili 18 let na dan 19. 10. 2020 (razglasitev epidemije) ali kasneje.
POVRATNE INFORMACIJE