Aktivnost Enkratni solidarnostni dodatek za otroke

Solidarnostni dodatek prejmejo vsi otroci s stalnim ali začasnim prebivališčem in dejanskim bivanjem v Republiki Sloveniji pod 18 let.

Solidarnostni dodatek bodo prejeli vsi upravičenci do otroškega dodatka oziroma vsi tisti, ki ne prejemajo otroškega dodatka in bodo do 31.1.2021 oddali vlogo.

Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke - z e-identiteto

 
Vlogo lahko oddate z uporabo e-identitete. Pri tem se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke - brez e-identitete

 
Vlogo lahko oddate brez uporabe e-identitete. Pri tem boste sami morali vnesti svoje osebne podatke.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR je upravičen eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji. Za vse upravičence do otroškega dodatka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti enkratni solidarnostni dodatek izplača po uradni dolžnosti. Starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, vložijo vlogo za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka preko e-uprave do 31. januarja 2021

POVRATNE INFORMACIJE