Pogosto vprašanje

V:
Kakšna je višina dodatka za pomoč in postrežbo?
O:
Z zakonom so opisno določeni trije možni zneski dodatka za pomoč in postrežbo v razmerju do najnižje pokojninske osnove, veljavne v decembru 2012, ki se izplačujejo od njegove uveljavitve in sicer v višini:
• 53% te osnove, če je namenjen za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter slepo in nepokretno osebo,
• polovice zneska za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, če je namenjen za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter slabovidnemu in
• 76% te osnove, če je namenjen uživalcu pokojnine, ki potrebuje 24 urni nadzor svojcev (laična pomoč) in obvezno strokovno pomoč (najmanj zdravstvenega tehnika) za stalno izvajanje zdravstvene nege.

Uživalcu pokojnine, ki se mu izplačuje po določbah mednarodnih pogodb o socialnem zavarovanju v sorazmernem delu se, če pridobi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, tudi ta izplačuje v enakem sorazmernem delu.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in po drugih predpisih, lahko uživa le eno od pravic po lastni izbiri.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (20):

Da

Ne

Delno