Pogosto vprašanje

V:
Prejemam kmečko pokojnino. Ali sem upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo?
O:
Do dodatka za pomoč in postrežbo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niste upravičeni, saj ste bili zavarovani za ožji obseg pravic - v ta obseg ne sodi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo.

Do navedenega dodatka ste lahko upravičeni le, če ste upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Dodatek za pomoč in postrežbo se v takem primeru dodeli na podlagi določil Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Dodatek za pomoč in postrežbo ni samostojna pravica (ampak se denarna socialna pomoč oz. varstveni dodatek poveča za dodatek za pomoč in postrežbo), zato samostojno uveljavljanje tega dodatka ni mogoče.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno