Aktivnost Dodatek za pomoč in postrežbo

Dodatek lahko pridobite, če ne morete samostojno opravljati vseh ali večine življenjskih potreb.

Če zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne morete zadovoljevati vseh ali večine življenjskih potreb, lahko uveljavite nujno potrebo po stalni pomoči in postrežbi.

Vloga za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo z vprašalnikom

 
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo lahko pridobite, če imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste:


  • prejemniki starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine ali
  • zavarovanci, ki ste sklenili delovno razmerje ali začeli opravljati samostojno dejavnost slepi ali slabovidni,
  • zavarovanci, ki ste postali slepi ali slabovidni med delovnim razmerjem ali opravljanjem samostojne dejavnosti,
  • nepokretni zavarovanci z najmanj 70 % zmanjšano možnostjo premikanja, zaposleni primerno svojim delovnim zmožnostim, vendar najmanj za polovični delovni čas, ki ne morete uveljavljati pravice do dodatka za pomoč in postrežbo po drugih predpisih,
  • osebe, ki ste oslepele kot prejemniki pokojnine,
  • slepe osebe, ki ste zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu oziroma upokojencu.


Zavarovanci z najmanj 70 % zmanjšano zmožnostjo premikanja, ki niste v delovnem razmerju, lahko pridobite pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, če ste pridobili pravico do poklicne rehabilitacije.


Nezmožnost za opravljanje vseh življenjskih potreb pomeni, da se prejemniki pokojnine ne morete samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, se gibati v stanovanju in zunaj njega ter opravljati drugih opravil, nujnih za ohranjanje življenja. Nezmožnost za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb pomeni, da prejemniki pokojnine ne morete zadovoljevati večine naštetih življenjskih potreb ali če potrebujete stalno nadzorstvo kot težji psihiatrični bolniki v domači negi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (82):

Da

Ne

Delno