Aktivnost Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi s posebnimi potrebami

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe s posebnimi potrebami.

Ljudje s posebnimi potrebami potrebujejo za samostojno življenje tudi tehnične pripomočke, gibalno ovirane osebe pa pogosto tudi posebne prilagoditve vozila.

Invalidom, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja kot npr. v postopkih pred različnimi organi in institucijami, pri dostopnosti do dobrin in storitev, objektov v javni rabi ipd., je na voljo več možnosti za enakopravno vključevanje.


Za izenačevanje možnosti invalidov se:

  • sofinancirajo tehnični pripomočki za invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi)
  • sofinancirajo prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo sami ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo.


Lista tehničnih pripomočkov:


Lista prilagoditev vozila:


Pripomoček / prilagoditev se (so)financira praviloma v višini 85% vrednosti, ki so določene v Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, pod posebnimi pogoji pa lahko tudi v celotni vrednosti.


Skupaj z odločbo prejme upravičenec tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno sredstvo«. Upravičenec lahko nabavi pripomoček oziroma uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli dobavitelju / izvajalcu v Sloveniji. Paziti pa mora, da unovči vrednotnico v roku 1 leta potem, ko jo je prejel.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (28):

Da

Ne

Delno