Pogosto vprašanje

V:
Pri organizaciji kulturne prireditve bi potrebovala tolmača za slovenski znakovni jezik, ker bodo na prireditev vabljene gluhe in naglušne osebe. Ali sem to storitev dolžna plačati sama ali se lahko obrnem na kakšen uradni organ?
O:
V primeru, če gre za organizacijo državne proslave oz. proslave, ki je organizirana v okviru izvajanja javne službe, je organizator dolžan zagotoviti tolmača za znakovni jezik in ga tudi plačati.
Če pa ne gre za takšno proslavo, prireditelj tolmača ni dolžan zagotoviti, oz. je to prepuščeno njegovi volji.
Gluhe osebe, ki imajo priznano pravico do tolmača za znakovni jezik (to pravico uveljavljajo pri pristojnem Centru za socialno delo), so upravičeni do 30 ur tolmačenja letno, za kar prejmejo 30 vavčerjev, ki jih lahko uporabijo glede na lastno presojo.
Če želite naročiti tolmačenje, se obrnite na Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.